Wat hebben we bij Orvion gedaan om het probleem van verontreiniging door gechloreerde oplosmiddelen op te lossen?

In 2015 zijn we gestart met een project voor de bioremediatie van een terrein in Den Haag dat zwaar vervuild was door gechloreerde oplosmiddelen.

Bij de bron van de vervuiling was er een hoge concentratie tetrachlooretheen, veroorzaakt door een lekkend rioolsysteem. Er werd gedeeltelijke afbraak van tetrachlooretheen naar trichlooretheen waargenomen, waarbij de laatste werd gedetecteerd in de pluim stroomafwaarts. Verdere afbraak naar cis-dichlooretheen vond plaats, en dit verbinding werd voornamelijk aangetroffen in het stroomafwaartse kanaal. Normaal gesproken zijn Geobacter en andere sulfaat-reducerende bacteriën in staat om deze vroege fasen van afbraak uit te voeren. Echter, verdere omzetting naar vinylchloride en ethyleen wordt meestal alleen uitgevoerd door Dehalococcoides en Dehalogenimonas, waarvan de activiteit niet werd gevonden op de betreffende locatie.

Daarom besloten we ORVIaugment Dehalococcoides-cultuur in te spuiten in het grondwater bij de bron van de vervuiling, samen met voedingsstoffen en een koolstofbron die hun activiteit zou kunnen ondersteunen, om de voltooiing van het afbraakproces te vergemakkelijken. De injectie werd meerdere malen herhaald om uitputting van bacteriën en voedingsstoffen als gevolg van de grondwaterstroom te voorkomen. De injectie was succesvol, zoals we konden zien aan de toename van Dehalococcoides en totaal organisch koolstof, en aan de afname van sulfaat als gevolg van de activiteit van sulfaat-reduceerders die werden ondersteund door voedingsstoffen.

Wat betreft verontreinigingen hebben we gedurende een paar jaar (2015-2021) een geleidelijke afname gezien van PCE, TCE en DCE, terwijl VC eerst en daarna ethyleen toenamen, wat aantoonde dat afbraakproducten werden gevormd. Tijdens het project trad er een opleving op van tetrachlooretheen (PER) van onder het gebouw. We hebben het doseringsvolume geoptimaliseerd om verder onder het gebouw (stroomopwaarts) te reiken. Dit leidde tot de volledige verwijdering van tetrachlooretheen (PER).

Tijdens dit project hebben we de aanwezigheid van Dehalococcoides beoordeeld met behulp van qPCR, en dit, samen met chemische analyse van verontreinigingen en waterstromingsmodellering, heeft ons geholpen te begrijpen welke fase van afbraak ontbrak en de remediatie dienovereenkomstig te optimaliseren. Het project bevindt zich nu in de laatste fase en we verwachten binnenkort de remedie-acties en monitoring af te sluiten.

Wil je meer weten over onze inspanningen met gechloreerde oplosmiddelen? Neem contact met ons op en volg ons op LinkedIn!

Overige thema's