Verlaging operationele kosten met duurzame bioreactor voor reststroom reiniging

Een industriële klant van Orvion heeft een reststroom uit het proces die momenteel op een conventionele manier wordt verwerkt. Het vrijkomende materiaal kan worden hergebruikt in het productieproces, maar moet vooraf worden gereinigd.

Orvion heeft met ORVIbiotest vastgesteld dat door het doseren van een geschikte bacteriepopulatie, de reststroom met een rendement van meer dan 90% op een biologische en duurzame manier kan worden gereinigd. Reiniging met een on-site bioreactor komt hiermee in zicht.

Naast de technische haalbaarheid, is ook financiële haalbaarheid onderzocht. Onze eerste inschatting is dat verwerking van de reststroom tegen lagere operationele kosten haalbaar is. Een duurzaam en financieel aantrekkelijk alternatief voor de bestaande reiniging. De vervolgfase, een grotere test met een pilotinstallatie, is in voorbereiding.

Wilt u weten of verwerking van afval- en reststromen duurzamer en tegen lagere operationele kosten kan, neem dan contact op met Marc van Bemmel.

Overige thema's