Schoon afvalwater

Wist je dat microbiële verontreiniging van zoet water ernstige risico’s kan opleveren voor de volksgezondheid en ecosystemen? Bij Orvion doen we grote inspanningen om de oorzaken te begrijpen en beschermende maatregelen te bieden.

Microbiële verontreinigingen, zoals pathogenen of fecale bacteriën, kunnen zoet water vervuilen als gevolg van verschillende menselijke en milieuactiviteiten.

Industriële lozingen, landbouwafvoer beladen met pesticiden en meststoffen, en ontoereikende behandeling van stedelijk afvalwater zijn belangrijke bijdragers. Fecale materie van wilde dieren, slecht beheerde septische systemen en extreme weersomstandigheden verhogen het risico verder, waardoor schadelijke bacteriën in onze kostbare waterreservoirs terechtkomen.

Wateroverdraagbare ziekten veroorzaakt door pathogene bacteriën vormen een directe bedreiging voor de menselijke gezondheid, resulterend in ziekten zoals gastro-enteritis, cholera en andere infecties, vooral in gemeenschappen waar de waterkwaliteit en toegang tot water beperkt zijn. Bovendien hebben ziekten een negatieve invloed op gezondheidszorgsystemen, wat leidt tot een toename van medische kosten.

De effecten van waterverontreiniging strekken zich uit tot ver buiten de menselijke gezondheid en beïnvloeden aquatische ecosystemen. Vissen, planten en ander waterleven lijden onder de verslechtering van de waterkwaliteit, waardoor delicate ecologische evenwichten worden verstoord.

Monitoring en het voorkomen van verontreiniging zijn daarom essentieel voor de publieke en milieugezondheid.

Bij Orvion gebruiken we DNA-technologieën om de aanwezigheid van pathogene of fecale bacteriën in water te beoordelen. Onze workflow maakt het mogelijk om de waterkwaliteit en veiligheid te monitoren. Op deze manier is het mogelijk het gebruik van vervuild water te voorkomen en bioremediatieplannen op te stellen voor het herstel van ecosystemen.

Hier is een lijst van de organismen die we volgen via onze op DNA gebaseerde assays:

YBBW2 – Escherichia coli
BACD – Bacteroides dorei
ENTR – Enterococcus spp.
CAMP, CLARi, CUPS, CCOLI, CJEIU – Campylobacter spp., C. lari, C. upsaliensis, C. coli, C. jejuni
LEGA, LEGB, LEGC – Legionella spp., L. pneumophila, L. pneumophila serotype 1
OMPF – Salmonella spp.
LIPL, LIPL2 – Pathogene Leptospira
MSTB – Helicobacter spp.
mcyE, ndaF – Microcystine producerend gen
MWF – Mycobacterium
dxmA, dxmB – Pseudonocardia dioxanivorans
MTX – Microtrix spp.
GAL – Galionella spp.

Overige thema's