Meten van antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie wordt gezien als een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Nu al overlijden in Europa jaarlijks meer dan 25.000 mensen aan de gevolgen hiervan. Vaak zijn deze mensen al ernstig ziek. Maar ook jonge gezonde mensen belanden steeds vaker in het ziekenhuis als gevolg van infecties, zoals blaasontsteking, door bacteriën die resistent zijn tegen meerdere antibiotica.
De rol van RWZI’s binnen de antibioticaresistentie problematiek wordt vaker ter discussie gesteld. Is een RWZI een effectieve barrière die kan worden geoptimaliseerd om resistente bacteriën tegen te houden? Of vormen ze eerder een bedreiging doordat ze mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling en verspreiding van resistente bacteriën? De WHO ijvert voor een grotere bewustwording in de watersector voor dit risico.
Met een ORVIdecode analyse meet u in uw waterzuivering alle typen genen betrokken bij ABR. Dus niet alleen van de ziekteverwekkende pathogenen, maar ook van de soorten die geen bedreiging vormen, maar wel een bijdrage leveren aan ABR. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aleida de Vos.

Overige thema's