In-situ bodemsanering binnen één jaar

In-situ saneren kan snel gaan – sneller dan veel mensen denken. Voor locatie Bilthoven heeft Orvion een in-situ sanering ontworpen en milieukundig begeleid. Deze sanering is binnen één jaar afgerond; hierbij is de interventiewaarde in grond en grondwater ruimschoots behaald.

Op de locatie was een benzinestation aanwezig. Omdat de locatie werd ontwikkeld ten behoeve van woningbouw moest de bodem gesaneerd worden. De grondverontreiniging is eerst tot circa 3 meter diepte afgegraven. De diepere bodem en het grondwater werden vervolgens met een biosparging met een kleine toevoeging van ozon aan de injectielucht gesaneerd.

Bij volledig biologische behandeling werd de saneringstermijn geraamd op 1,5 à 2 jaar. Omdat dit voor te toekomstige bewoners van de nieuw te bouwen woningen te lang zou duren, is besloten om een klein beetje ozon aan de injectielucht toe te voegen. Geschat werd dat dit de saneringsduur zou terugbrengen tot negen maanden. De sanering is uitgevoerd door Bunnik Milieu, T&K service, Hoste Milieutechniek en Orvion.

De zuurstofconcentraties in het grondwater gingen al snel na de start van de sanering omhoog (zie bijgevoegde grafiek). Er werden ook nutriënten gedoseerd zodat de bacteriën snel konden groeien en de olie/aromaten verontreiniging effectief konden afbreken. De knik in de grafiek (april 2019) werd veroorzaakt door een korte storing in de het systeem.

Voor aanvang van de sanering was concentratie minerale olie en aromaten in alle 8 peilbuizen boven de interventiewaarde (gemiddeld 3.000 µg/l aan minerale olie). Op 21 juni, dus ruim 6 maanden na start van de sanering waren de concentraties al afgenomen tot onder de Interventiewaarde in alle peilbuizen. De gemiddelde concentratie aan minerale olie was afgenomen tot 80 µg/l. Een afname van 97%. Vervolgens werd ook de concentratie in grond bepaald op 20 grondmonsters. Deze voldeden alle aan de interventiewaarde, met 16 monsters zelfs onder de detectielimiet (< 20 mg/kg ds). Deze mooie resultaten tonen aan dat in-situ saneren ook snel tot resultaten kan leiden. Wilt u ook snel en effectief in-situ saneren? Neem contact op met Marc van Bemmel om de mogelijkheden te bespreken!

Overige thema's