Eutrofiëring en blauwalgen

Wist je dat blauwalgen een bedreiging vormen voor de menselijke en dierlijke gezondheid?

Heb je ooit blauwgroene strepen op oppervlaktewateren zoals vijvers, meren en kanalen gezien? Zo ja, heb je de bloei van cyanobacteriën en andere blauwgroene algen waargenomen?

Blauwgroene algen produceren toxines die het potentieel hebben om kanker te veroorzaken en zowel de menselijke als dierlijke gezondheid schade kunnen toebrengen.

Deze organismen breiden zich wereldwijd uit als gevolg van de eutrofiëring van waterlichamen en klimaatverandering, wat een uitdaging vormt voor de waterveiligheid.

Waterlichamen kunnen zelfs worden vervuild wanneer de bloei niet duidelijk zichtbaar is. Dit stelt mensen, dieren en vee bloot aan het risico van vergiftiging, die kan optreden door inname, als het water wordt gebruikt voor landbouw- of drinkdoeleinden, of door contact met de huid, bijvoorbeeld tijdens het zwemmen.

Hoe zorg je voor veilig watergebruik?

Bij Orvion ontwikkelen en leveren we technologie voor snelle, nauwkeurige en langdurige watermonitoring om deze gezondheidsproblemen te voorkomen en te beheersen.

Onze technologieën kunnen worden gebruikt voor:
– Het monitoren van de aanwezigheid en hoeveelheid blauwalgen
– Het voorkomen van ongewenste blootstelling aan hun toxines
– Het plannen van maatregelen voor het beheersen van bloeien

Volg ons op LinkedIn voor meer inhoud en updates.

Overige thema's