De Stikstof Shortcut

Nitrogen

Hoe voorkom je schadelijke opbouw van ammoniak en nitriet in water? Als je de hashtag #stikstofverwijdering volgt, weet je het misschien al!

Vandaag willen we praten over een speciaal organisme: Candidatus kuenenia. Candidatus kuenenia is een geslacht van bacteriën dat op efficiënte wijze schadelijke vormen van stikstof, zoals ammoniak en nitriet, omzet in stikstofgas door middel van anaerobe ammoniumoxidatie (ANAMMOX), een proces dat cruciaal is voor biologische stikstofverwijdering.

De anammox is een directe oxidatie van ammonium (NH4+) naar stikstofgas (N2) in afwezigheid van zuurstof (anaerobe omstandigheden), waarbij nitriet (NO2-) en CO2 als koolstofbron worden gebruikt. Vergeleken met conventionele nitrificatie-denitrificatieprocessen, waarbij ammoniak (NH4+) wordt geoxideerd tot nitriet (NO2-) en nitraat (NO3-), gevolgd door reductie tot stikstofgas (N2), heeft anammox een gestroomlijnd pad voor stikstofverwijdering. Om deze reden wordt dit proces erkend als een energiebesparende technologie, waarbij het energieverbruik voor oxidatie wordt verminderd en de noodzaak voor toevoeging van koolstofbron wordt geëlimineerd.

Sinds hun ontdekking in de jaren 1990 zijn anammox-bacteriën gevonden in verschillende omgevingen, waaronder waterzuiveringsinstallaties, meren, mariene suboxische zones en kustsedimenten, waar ze een vitale rol spelen in de stikstofcyclus. In waterzuiveringssystemen is de implementatie van anammox-technologieën essentieel om overtollige stikstofverbindingen te verwijderen, die kunnen leiden tot eutrofiëring en de proliferatie van groene algen en cyanobacteriën. Sommige soorten Candidatus kuenenia kunnen overleven in zowel zomer- als winteromstandigheden, ook in aanwezigheid van zuurstof, wat helpt bij de optimalisatie van stikstofverwijdering in waterzuivering.

Bij Orvion controleren we specifieke genen voor Candidatus kuenenia om de aanwezigheid ervan in het milieu te identificeren. We gebruiken deze informatie om de activiteit van de stikstofcyclus in verschillende ecosystemen te monitoren of als er problemen zijn met stikstofdisbalans.

Ben je geïnteresseerd in hoe we de stikstofcyclus monitoren en hoe we ophoping van gevaarlijke stikstofvormen in het milieu kunnen voorkomen? Volg ons dan op LinkedIn om nooit een update te missen, of bezoek onze website www.orvion.nl/en voor meer informatie!

Overige thema's