Biologische sanering gechloreerde ethenen

De bodem op het terrein van WAVIN in Hardenberg is al lange tijd verontreinigd met oplosmiddelen. Deze stoffen werden vroeger gebruikt als ontvettingsmiddel. Al sinds de jaren ’90 beheerst WAVIN deze grondwaterverontreiniging. Grondwater werd opgepompt en bovengronds gereinigd. Maar het probleem werd hiermee niet definitief opgelost.

Na overleg met WAVIN en de Provincie Overijssel heeft Orvion een plan voor een biologische sanering opgesteld en is Mourik Groot-Ammers benaderd om de sanering onder begeleiding van Orvion uit te voeren.

Door het samenstellen van een projectteam bestaande uit Wavin, Orvion, Dion en Mourik Groot Ammers is theoretische en technische kennis gebundeld wat heeft geresulteerd tot een praktische uitvoering met oog voor mens, natuur en omgeving.

Bij de provincie Overijssel is een saneringsplan ingediend dat ten grondslag ligt aan de in 2007 verleende subsidie conform de bedrijvenregeling.

De provincie Overijssel levert hierbij een belangrijk aandeel in het financieel mogelijk maken van de biologische bodemsanering.

Naast deze financiële bijdrage van de overheid willen wij ook de goede verstandhouding met de provincie Overijssel benadrukken. Door het aannemen van een pro-actieve houding is de volgende fase van de sanering (bioaugmentatie) mede tot stand gekomen.

In oktober 2017 is de biologische sanering gestart. Op de plaatsen met de meeste verontreiniging zijn bacteriën van de soort Dehalococcoides met voedingsstoffen in de bodem geïnjecteerd (zie foto). Ook is van december 2017 tot oktober 2018 grondwater onttrokken en na toevoeging van bacteriën en voedingsstoffen teruggebracht in de bodem. Op deze manier is de afbraak van verontreinigingen op grote schaal op gang gebracht.

Inmiddels kunnen we de effecten van de biologische sanering vaststellen. Orvion volgt de ontwikkeling van de bacteriepopulatie in de bodem met nauwkeurige DNA technieken. Op de plek waar de meeste verontreiniging aanwezig is worden nu ruim 8 miljard bacteriën van de soort Dehalococcoides per liter grondwater gemeten. In de onderstaande grafiek is te zien hoe deze bacteriën PER en TRI omzetten in het onschadelijke etheen.

Door de biologische sanering is de omvang van de verontreiniging afgenomen en is afbraak op gang gebracht. Dat betekent dat we nu het actieve rondpompen van grondwater kunnen stoppen en de natuur verder het werk laten doen.

Bij de biologische techniek worden alleen hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen als melkzuur en azijnzuur gebruikt en het energieverbruik is laag. Daarom is biologisch saneren niet alleen erg effectief, maar ook heel duurzaam.

Quote Rene Cazemier van Wavin: “We laten de beestjes nu het vuile werk opknappen. Dat is een schone techniek die past bij deze tijd en bij onze situatie. We konden niet eeuwig doorgaan met de waterzuivering. We willen af van de vervuiling en nu is het eind in zicht”

Voor meer informatie over schoon en betaalbaar biologisch saneren kunt u contact opnemen met Marc van Bemmel.

 

Overige thema's