Benzene

Benzene is een type 1 kankerverwekkend oplosmiddel.

Het komt in vloeibare vorm en verdampt gemakkelijk. Als benzene wordt ingeademd, is het zeer moeilijk uit de longen te verdrijven en wordt het waarschijnlijk geabsorbeerd, wat bloed- en botkanker kan bevorderen.

Benzene ontstaat door verbranding, industriële activiteit, raffinaderijen van benzine, morsingen van oplosmiddelen en verkeerssmog.

Gelukkig zijn sommige bacteriën, zowel aëroob als anaëroob, in staat tot benzine-biodegradatie, waarbij de aromatische ring wordt aangevallen en de giftige structuur wordt omgezet in niet-giftige eindproducten.

Bij Orvion passen we DNA-technieken toe om dergelijke bacteriële activiteit te identificeren en processen van bioremediatie te bevorderen op verontreinigde locaties.

Volg ons op LinkedIn voor regelmatige updates!

Overige thema's