Afbraak van Benzeen aantonen met DNA technieken

We weten steeds meer van de microbiologie. DNA detectieapparatuur wordt goedkoper, waardoor steeds meer nieuwe bacteriesoorten en hun afbraakprocessen worden ontdekt.

Zo hebben Nederlandse wetenschappers recent een gen ontdekt dat specifiek benzeen afbreekt onder zuurstofloze omstandigheden. Lange tijd werd eraan getwijfeld of benzeenafbraak zonder zuurstof, dus diep in de bodem, überhaupt wel mogelijk is. Het afgelopen half jaar hebben we bij Orvion hard gewerkt om met DNA technieken deze benzeen afbraakgenen te kunnen aantonen. We kunnen nu 5 genen meten waarmee natuurlijke anaerobe afbraak van Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen, Xylenen en tussenproducten kan worden aangetoond. Inmiddels hebben we met DNA technieken de anaerobe afbraak van benzeen en naftaleen op diverse gasfabrieksterreinen en een oude asfaltfabriek in Nederland kunnen aantonen.

Hoe meer we weten over natuurlijke afbraakprocessen, hoe effectiever we bodemsanering kunnen maken. Met microbiologische informatie (DNA of RNA uit grondwater) kan voor grote sites onderbouwd worden welke bronzones snel en grondig gesaneerd moeten worden en welke niet. Immers: als de goede genen aanwezig zijn en actief, dan doet de natuur haar werk en hoeven we niet in te grijpen met dure maatregelen die ook weer schadelijk kunnen zijn voor de omgeving en waarbij stoffen als benzeen juist kunnen vrijkomen.

Het grootste risico voor bodemsaneringen is dat op basis van te weinig data, te grote of voorbarige conclusies worden getrokken. Dus: meten= weten=besparen op saneren.

Overige thema's