Waterzuivering

Meer inzicht in de microbiologie van waterzuiveringen is de gamechanger voor de waterzuivering van de toekomst. Het zijn immers de micro-organismen die het water schoonmaken!

Biologische waterzuivering wordt al vele jaren effectief toegepast. De sleutelprocessen zijn:

  • Stikstofverwijdering: Nitrificatie, Anammox, Denitrificatie
  • Verwijdering van deeltjes en pathogenen
  • Biologische fosfaatverwijdering
  • Slibbezinking

De biologische stikstofcyclus is van groot belang voor waterzuiveringen, omdat organische en anorganische stikstof (ammonium, nitraat) verwijderd moeten worden. Dit proces bestaat uit diverse stappen; bij de nitrificatie wordt ammonium omgezet in nitraat. Vervolgens wordt in de denitrificatie de gevormde nitraat omgezet in stikstofgas. Nitrificatie is een gevoelig proces dat gemakkelijk verstoord kan worden, bijvoorbeeld door toxische componenten in het te behandelen afvalwater. Onder specifieke condities kunnen emissies van lachgas (een sterk broeikasgas) optreden. Met ORVIdecode NGS brengen wij de volledige bacteriepopulatie en de biologische sleutelprocessen in kaart. Met het ASP dashboard worden de biologische data gecombineerd met procesdata, zodat processen optimaal (bij)gestuurd kunnen worden. Wij verwachten dat het op termijn mogelijk zal zijn om onnodige emissies te vermijden en te verminderen door regelmatige monitoring van het metagenoom van het slib met ORVIdecode NGS.

Met ORVIdecode NGS worden ook gegevens verzameld over: draadvormende microorganismen (belangrijk voor lichtslib vorming en bezinking), biologische fosfaatverwijdering, pathogenen, antibioticaresistentie.

Deze big-data van de waterzuivering combineren we in het ASP dashboard met al uw procesgegevens. Met krachtige statistische tools en tools om correlaties tussen procesparameters en microbiologie vast te stellen hebt u de waterzuivering voor het eerste écht in de vingers!

Naast de DNA technieken voeren we in ons lab ook klassieke testen, zoals respiratie- en afbraaktesten uit. Meer hierover vindt u op de pagina ORVIbiotest.

Meer weten over biologische waterzuivering en wat Orvion kan betekenen in uw situatie? Neem contact op via ons contactformulier.

Waterzuivering

Vragen of contact opnemen?

IMG_5231 kopie

Producten

Deze producten sluiten aan bij deze branche. Klik op de producten voor meer informatie.