Waterkwaliteit

Het meten van micro-organismen in water biedt kansen om waterkwaliteit te monitoren. DNA-detectietechnologie zoals qPCR maakt het mogelijk om snel en nauwkeurig inzicht te verkrijgen.

Meet bijvoorbeeld of er sprake is van fecale contaminatie en, zo ja, van welk dier dit afkomstig is; of er pathogenen in drinkwaterputten of zwemwater aanwezig zijn, of contaminatie in industrieel proceswater optreedt.

Steeds vaker wordt ook natuurlijke zuivering van (afval)water of RWZI-effluent toegepast in helofytenfilters en waterharmonica’s. Met DNA technieken kan het rendement van deze behandelmethodes uitstekend worden vastgesteld.

Antibioticaresistentiegenen kunnen met ORVIdecode NGS technieken worden vastgesteld. Zo kan worden nagegaan welke bronnen er zijn voor verspreiding van antibioticaresistentie en hoe verspreiding voorkomen of verminderd kan worden.

ORVIdecode NGS op DNA of RNA kan worden gebruikt om het effect van calamiteiten en lozingen op de microbiële ecologie van oppervlaktewater vast te stellen.

Met ORVIdetect qPCR technieken kan snel worden vastgesteld of pathogenen zoals Leptospira (veroorzaker van Leptospirose; de ziekte van Weill) aanwezig zijn in het water. Ook kunnen fecale organismen in slib effectief worden vastgesteld, zodat bekend is of het slib zonder risico’s op de kant gezet kan worden.

Al deze toepassingen geven aan dat DNA technieken in de gehele waterketen buitengewoon nuttig kunnen worden ingezet.

De grote voordelen van ORVIdetect qPCR ten opzichte van conventionele kweektechnieken zijn:

  • Snelheid
  • Specificiteit
  • Meerdere analyses op hetzelfde monster mogelijk
  • Breed inzetbaar
  • Eenvoudige logistiek (conservering mogelijk, koeling niet nodig)
  • DNA extracten kunnen worden opgeslagen, waardoor latere (her)analyse mogelijk is

Onze ambitie is om DNA-technieken meer en meer on site en lokaal voor u beschikbaar te maken. Analyses op waterkwaliteit kunnen worden door ons worden uitgevoerd (ORVIdetect qPCR en/of ORVIdecode NGS) of u kunt die zelfstandig, flexibel en lokaal uitvoeren met Orvion Udetect®

Naast het uitvoeren van waterkwaliteitsanalyses kunnen onze experts interpretatie en rapportage van de resultaten verzorgen of u van advies voorzien.

Neem contact op met Connor de Adelhart Toorop om de mogelijkheden te bespreken.

Vragen of contact opnemen?

IMG_5231 kopie

Producten

Deze producten sluiten aan bij deze branche. Klik op de producten voor meer informatie.