Ecologie (eDNA)

Soorten als bijvoorbeeld de Rode Amerikaanse Rivierkreeft (Procambarus clarkii), de Muskusrat (Ondatra zibethicus), de Amerikaanse Stierkikker (Rana catesbeiana) of de Blauwband (Pseudorasbora parva) zijn met eDNA detecteerbaar.

Met eDNA methodes kunnen allerlei diersoorten worden opgespoord. Dit heeft een hoge toegevoegde waarde in allerlei situaties, bijvoorbeeld om snel te weten te komen of een zeldzame vis- of amfibiesoort op een specifieke locatie (nog) voorkomt. Ook soorten die een sterk verborgen leefwijze hebben kunnen op deze manier worden aangetoond.

Het meest toegepast zijn eDNA analyses op aquatische soorten. Denk daarbij aan vissen als de grote modderkruiper (Misgurnus fossilis) en de kleine modderkruiper (Cobitis Taenia). Of amfibieën als de kamsalamander (Triturus cristatus) en knoflookpad (Pelobates fuscus).

Ontwikkelingen op het gebied van DNA analyses gaan snel. Waterkwaliteitsbeheerders en regelgevers zien de meerwaarde van DNA-analyses. In deze ontwikkelingen lopen wij voorop door een breed scala aan DNA-analyses aan te bieden en in te zetten op robotisering en automatisering. Orvion heeft ook analyses ontwikkeld om de aanwezigheid van invasieve exoten vast te stellen: de muskusrat, de rode amerikaanse rivierkreeft en de Japanse Duizendknoop.

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze analyses en hanteren strikte protocollen in ons laboratorium. Onze eDNA analyses worden met eigen ORVIprime software ontwikkeld. Voor de uitvoer maken we gebruik van hoogwaardige robots en thermocyclers. Orvion is onafhankelijk en niet gelieerd aan ecologische adviesbureaus of overheden. Wij leveren u snel en vakkundig de data die u nodig heeft.

Het laten uitvoeren van eDNA analyses is eenvoudig. Orvion levert u het steriele bemonsteringsmateriaal en -protocol aan. Vervolgens neemt u zelf de monsters. Desgewenst kunnen wij de monstername voor u verzorgen. Na ontvangst analyseren wij de monsters en ontvangt u binnen tien werkdagen digitaal de analyseresultaten.

Vraag via het contactformulier een offerte aan voor eDNA analyses.

Waterkwaliteit

Vragen of contact opnemen?

Orvion_medewerker_Marc

Producten

Deze producten sluiten aan bij deze branche. Klik op de producten voor meer informatie.