Drinkwater

Schoon drinkwater is één van de belangrijkste levensbehoeften op aarde. De voorraad schoon, zoet drinkwater staat al jarenlang onder druk door overmatig gebruik, verontreiniging van de bodem, etcetera. De kwaliteit van het drinkwater is van levensbelang.

Microbiële verontreiniging van drinkwater is één van de belangrijkste bedreigingen voor de volksgezondheid. Pathogene water bacteriën zoals Salmonella en V. Chlolera maken jaarlijks nog vele slachtoffers. Ook andere bacteriesoorten, zoals E. Coli, Campylobacter soorten en Cryptosporidium kunnen de drinkwaterkwaliteit bedreigen. Legionella kan nagroeien in leidingen die stagnant water bevatten en warm worden.

De microbiologische kwaliteit van drinkwater kan goed worden bepaald met ORVIdetect qPCR analyses.

De grote voordelen van ORVIdetect qPCR ten opzichte van conventionele kweektechnieken zijn:

  • Snelheid
  • Specificiteit
  • Meerdere analyses op hetzelfde monster mogelijk
  • Breed inzetbaar
  • Eenvoudige logistiek (conservering mogelijk, koeling niet nodig)
  • DNA extracten kunnen worden opgeslagen, waardoor latere (her)analyse mogelijk is

Onze ambitie is om DNA-technieken meer en meer on site en lokaal beschikbaar te maken. Analyses op drinkwaterkwaliteit kunnen worden door ons worden uitgevoerd (ORVIdetect qPCR) of u kunt die zelfstandig, flexibel en lokaal uitvoeren met Orvion Udetect®

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Waterzuivering

Waterkwaliteit

Vragen of contact opnemen?

Orvion_medewerker_Marc

Producten

Deze producten sluiten aan bij deze branche. Klik op de producten voor meer informatie.