Bodemverontreiniging

De bodemsaneringsoperatie is nog niet afgerond. Bodemsanerend Nederland heeft nog steeds innovatie nodig, om saneringen sneller, effectiever en vooral goedkoper uit te voeren. Biologische afbraakprocessen spelen daarbij een cruciale rol. Processen die Orvion met de nieuwste DNA-technologie meet en met geconcentreerde bacterieculturen versnelt.

Elk jaar worden nieuwe bacteriesoorten ontdekt. Zo breiden wij ons palet aan ORVIdetect qPCR bacterieanalyses voortduren uit. Met ORVIdetect kunnen we daarom effectief bepalen of op uw locatie afbraak van gechloreerde oplosmiddelen, zoals PER en TRI optreedt. Ook voor andere gechloreerde oplosmiddelen (chloorethanen zoals 111TCA, chloormethanen zoals Chloroform, gechloreerde benzenen, chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s/Freonen) kunnen we op deze manier het optreden van natuurlijke of gestimuleerd afbraak aantonen. Voor biologische dechlorering belangrijke bacteriesoorten als Dehalococcoides, Dehalogenimonas en vele anderen kunnen we snel en effectief in grondwatermonster analyseren.

Ook voor veelvoorkomende olie gerelateerde verontreinigingen zoals de mobiele aromaten benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen, maar ook brandstofadditieven als MTBE en ETBE kunnen we de aanwezigheid van specifieke bacteriën en bacteriële genen de verantwoordelijk zijn voor de afbraak van deze stoffen bepalen. Ook werken we aan de afbraak van pesticides zoals mecoprop/MCPP en vele andere stoffen.

Een belangrijk onderzoeksgebied is de biologische afbraak van PFAS. Deze stoffen werden altijd voor biologisch niet-afbreekbaar gehouden (“forever chemicals”) maar inmiddels is aangetoond dat biologische afbraak toch mogelijk is. Wij onderzoeken deze biologische mogelijkheden is samenwerking met o.a. Princeton University en Nederlandse Universiteiten en instituten. Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van PFAS afbraak.

Orvion beschikt over het procescertificaat BRL 6002, voor het begeleiden van biologische in-situ saneringen en nazorg. Onze bodemprojectleiders en milieukundige begeleiders hebben een ruime ervaring in het uitvoeren van bodemonderzoeken, het opstellen van sanerings- en nazorgplannen, het ontwerpen van biologische saneringen, het opstellen van grondwatermodellen waarin geohydrologie, stoftransport en afbraak wordt gemodelleerd, haalbaarheidsstudies en het begeleiden van biologische saneringen.

Onze aanpak kenmerkt zich door het uitgangspunt te nemen bij de natuurlijke mogelijkheden van de bodem. Voor een effectieve aanpak is het nodig om éérst vast te stellen of in welke mate natuurlijke afbraak van de verontreiniging optreedt om optimaal gebruik te kunnen maken van deze natuurlijke processen voor de saneringsoplossing. Deze aanpak is duurzamer en vaak goedkoper dan de conventionele zuiveringsmethodes.

Neem contact op met Marc van Bemmel om te bespreken of uw situatie geschikt is voor het toepassing van een biologische saneringsvariant.

Waterkwaliteit

Vragen of contact opnemen?

Orvion_medewerker_Marc

Producten

Deze producten sluiten aan bij deze branche. Klik op de producten voor meer informatie.