Biologische kringlopen

“Let nature do the job“. Wij zetten natuurlijke processen in voor het reinigen van reststromen, bodem, afvalwater en lucht. Ons doel is om voor u de duurzaamste en financieel beste technologie te ontwerpen, bouwen en bedrijfsvoeren. In onze visie kan duurzame technologie alleen werken, als u ook een operationeel voordeel heeft.

In ons lab voeren wij testen uit met reststromen om na te gaan in hoeverre deze biologisch kunnen worden afgebroken of biologisch kunnen worden opgewaardeerd en wat de beste aanpak is.

Via fermentatie kunnen organische reststromen worden omgezet in bijvoorbeeld organische zuren of alcoholen. Wij voeren fermentatietesten uit om de haalbaarheid vast te stellen.

Door specifieke bacteriestammen toe te voegen (bioaugmentatie) kunnen processen zoals biovergisting (productie van methaan uit organische reststromen) verder worden geoptimaliseerd. Wij voeren vergistingstesten uit om de methaanopbrengst te bepalen en om de effectiviteit van bioaugmentatie vast te stellen.

Via compostering kunnen allerlei reststromen worden hergebruikt als vruchtbare compost.

Heeft u een idee of een restroom die u wilt behandelen of verwaarden? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Bodemverontreiniging

Vragen of contact opnemen?

Orvion_medewerker_Marc

Producten

Deze producten sluiten aan bij deze branche. Klik op de producten voor meer informatie.