Saneer de bron voor minder dan een ton. Praktijkvoorbeeld uit Den Haag.

Op de locatie Gillesstraat te Den Haag hebben we een bronzone biologisch gesaneerd. In de behandelde bronzone bevond zich PER (20.000 μg/l), TRI (2.900 μg/l), CIS (7.300 μg/l), VC (<80 μg/l). Met dank aan de gemeente Den Haag voor het vrijgeven van de gegevens.

De klus is geklaard met zes biljoen bacteriën van de soort Dehalococcoides die in ons laboratorium zijn gekweekt. De bacteriën hebben we gemengd met 5100 liter voeding (melkzuur en azijnzuur) en 424 kuub grondwater. Dit mengsel is in zes doseerrondes de grond ingegaan. Daar hebben de bacteriën in twee jaar tijd de bodemverontreiniging met PER en TRI afgebroken.

De Jacob Gillesstraat in Den Haag is dichtbebouwd. Het is onwenselijk om voor een langere tijd bovengrondse systemen te plaatsen. Met een grondwatermodel hebben we een ontwerp gemaakt voor een eenvoudig doseersysteem. Een systeem zonder vast leidingwerk, waar eenmaal per half jaar vanuit een kleine vrachtwagen biomassa en voeding zijn gedoseerd.

Het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst Haaglanden, heeft ingestemd met het saneringsresultaat:

“Uit de resultaten blijkt dat de doelstelling van de kernsanering ruimschoots is gehaald”


Werkt u aan een bronsanering met VOCl, neem dan contact op met Marc van Bemmel van om te ontdekken wat de mogelijkheden voor uw site zijn. Meer achtergrondinformatie is te vinden in ons nieuwsbericht ‘Een klus van zes biljoen‘.


Marc van Bemmel is milieutechnoloog. Hij heeft Orvion opgericht om duurzame biologische technieken te ontwikkelen en toe te passen. Hij heeft een grote fascinatie voor de natuur en laat graag zien hoe sterk de natuur is, hoe wij van de natuur kunnen leren en hoe we natuurlijke processen op een zinvolle en harmonieuze manier kunnen gebruiken.

Comments are closed