ORVIdetect – analyses

Beschikbare analyses

Algemeen    
Universeel Doel Link
Universeel bacteriën Brede kwantificatie van bacteriën Project
Universeel Archaea Brede kwantificatie van archaea  
In situ biologische saneringen / bioafbraak verontreinigingen    
PFAS Doel Link
Acidimicrobium A6 Detectie van bacteriën betrokken bij PFAS afbraak Project
Gechloreerde componenten Doel Link
Dehalococcoides spp. Anaerobe afbraak van PCE, TCE, cisDCE en VC dechlorering.nl
Dehalobacter spp. Anaerobe afbraak van 1,1,1-TCA, 1,1-DCA chloroform en DCM dechlorering.nl
Dehalobacterium Anaerobe afbraak van DCM  
Dehalogenimonas Anaerobe afbraak van 1,2,3-TCP, 1,2-DCP, 1,2-DCA, 1,1,2-TCA, 1,1,2,2-TeCA, PER, TRI, CIS en VC  
Geobacter lovleyi Anaerobe afbraak van TCE, puur product zoeker, is inclusief Pelobacter propionicus  
Trichloroethene reductive dehalogenase gen (tceA) specifieke omzetting van TCE naar DCE dechlorering.nl
vinyl chloride reductive dehalogenase(vcrA & bvcA) specifieke omzetting van Vinylchloride (VC) naar etheen dechlorering.nl
cfrA & dcrA(respectievelijk) Specifieke omzetting van 1,1,1-trichloorethaan (TCA) chloroform & 1,2-dichloorethaan (DCA)  
cerA (uit Dehalogenimonas) Anaerobe afbraak van VC  
alkene monooxygenase (etnC) Micro-aerofiele afbraak van CIS en VC naar CO2 en Cl  
epoxyalkane coenzyme M transferase (etnE) Micro-aerofiele afbraak van CIS en VC naar CO2 en Cl  
BTEXN (anaeroob) Doel Link
Benzene carboxylase (abcA) Benzeen; enige omschreven anaerobe afbraakroute; anderen zijn nog niet omschreven Artikel BTEX afbraak
Benzylsuccinate synthase (bssA) Tolueen en Xylenen Artikel BTEX afbraak
Ethylbenzene dehydrogenase (ebdA) Ethylbenzeen Artikel BTEX afbraak
Benzoyl-CoA reductase (bcrC & bzdN) Generiek voor anaerobe afbraak van aromaten; intermediair Benzoyl-COA Artikel BTEX afbraak
2-naphthoyl-CoA reductase (ncrC) Naftaleen intemediair naphthoyl-CoA Artikel BTEX afbraak
Thauera aromatica en chlorobenzoica bacteriesoorten betrokken bij anaerobe afbraak van tolueen en xyleen  
bamA, (oah), badI, bzdY Anaerobe afbraak van BTEX  
Oxoacyl-CoA hydrolase (bamB) Anaerobe afbraak van BTEX  
Dechloromonas aromatica RCB Bacteriesoort betrokken bij anaerobe afbraak van BTEX  
Bioafbraak MTBE, ETBE, TBA / brandstofadditieven Doel Link
mdpJ (tert-butyl alcoholhydroxylase) Aerobe TBA-afbraak Factsheet MET
icmA (tert-butyl alcoholhydroxylase) Aerobe MTBE/ETBE-afbraak Factsheet MET
Variovorax paradoxus (asfA) Bacteriesoort betroken bij afbraak MTBE & ETBE Factsheet MET
cytochrome P450 monooxygenase (ethB) Bacteriesoort betroken bij afbraak MTBE & ETBE Factsheet MET
Mecoprop (herbicide) Doel Link
Pseudomonas (oprL) bacteriesoort betrokken in biodegradatie Mecoprop (MCPP) nieuwsitem
(R)-enantiomer-specific 2,4-dichlorophenoxypropionate dioxygenase (rDPA) specifiek voor eerste stap in MCPP afbraak nieuwsitem
(S)-enantiomer-specific 2,4-dichlorophenoxypropionate dioxygenase (sDPA) specifiek voor eerste stap in MCPP afbraak nieuwsitem
Stikstofomzettingen / waterzuiveringsinstallaties    
Detectie van Doel Link
Nitrosomonas Nitrificatie; ammonium oxidatie; ammonium (NH4) naar nitriet (NO2); bredere analyse van deze bactersoort  
Nitrosomonas (Is79A4 strain) Nitrificatie; ammonium oxidatie; ammonium (NH4) naar nitriet (NO2)  
Nitrospira spp. Nitrificatie; nitriet oxidatie; nitriet (NO2) naar nitraat (NO3); bredere analyse van deze bactersoort  
Nitrospira (defluvii & moscoviensis) Nitrificatie; nitriet oxidatie; nitriet (NO2) naar nitraat (NO3)  
Nitrotoga spp. Nitrificatie; nitriet oxidatie; nitriet (NO2) naar nitraat (NO3)  
candidatus Kuenenia sp. Anammox (anaerobe ammonium oxidatie); ammonium (NH4) + nitriet (NO2) naar stikstofgas (N2)  
Waterpathogenen / fecale indicatoren / waterkwaliteit    
Detectie van Doel Link
Escherichia coli Indicator voor fecale besmetting (E. coli; poepbacterie); verhoogd risico op aanwezigheid ziekteverwekkende soorten Artikel ViaWater
Bacteroides dorei Indicator voor fecale besmetting, specifieker voor humane bronnen (bv. riooloverstort/rioolwaterzuivering)  
Campylobacter spp. Indicator voor fecale besmetting; verhoogd risico op aanwezigheid ziekteverwekkende soorten  
Campylobacter jejuni Thermotolerante Campylobacter soort; ziekteverwekker  
Campylobacter coli Thermotolerante Campylobacter soort; ziekteverwekker  
Campylobacter lari Thermotolerante Campylobacter soort; ziekteverwekker  
Campylobacter upsaliensis Thermotolerante Campylobacter soort; ziekteverwekker  
Legionella spp. Geslachtsbrede analayse; verhoogd risico op aanwezigheid ziekteverwekkende soorten  
Legionella pneumophila Ziekteverwekker (veteranenziekte); meest pathogene soort  
Legionella pneumophila serotype 1 WZiekteverwekker (legionellose/veteranenziekte); meest pathogene subgroep  
Salmonella spp. Watergerelateerde ziekteverwekker (diarrhea) Artikel ViaWater
Shigella spp. Ziekteverwekker (shigellose/bacillaire dysenterie) Artikel ViaWater
Leptospira spp. Potentiële ziekteverwekker (leptospirose / ziekte van Weil) Artikel ViaWater
Helicobacter pylori Potentiële ziekteverwekker (gastritis) Artikel ViaWater
Blauwalg toxinegen microcystine (mcyE/ndaF) Toxineproducerende blauwalgen/cyanobacteriën  STOWA rapport
Mycobacterium MWF Voor monitoring metaalbewerkingsvloeistoffen en -proceswater; kan hypersensitivity pneumonitis (HP) veroorzaken  
Enterococcus spp. indicator voor fecale besmetting; verhoogd risico op aanwezigheid ziekteverwekkende soorten  
Overige    
Detectie van Doel Link
Gallionella sp. Ijzeroxiderende bacteriesoort; FeII (Fe2+) naar FeIII (Fe3+) onder microaerofiele condities (lage O2)  
eDNA Ecologie (kwalitatieve analyses)    
Detectie van Doel Link
Cobitis taenia Kleine Modderkruiper  
Misgurnus fossilis Grote Modderkruiper Artikel AD
Procambarus clarkii Rode Amerikaanse Rivierkreeft  
Ondatra zibethicus Muskusrat  
Triturus cristatus Kamsalamander  
Aziatische Duizendknoop invasieve woekerplant Artikel Duizendknoop

Comments are closed