ORVIdetect – qPCR

Voor het meten van specifieke bacteriesoorten en -eigenschappen bieden wij kwantitatieve ORVIdetect analyses. Deze analyses maken gebruik van qPCR technologie om het aantal cellen in milieumonsters te bepalen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare analyses, de resultaten ontvangt u standaard binnen vijf werkdagen. Een overzicht van beschikbare analyses vindt u onderaan deze pagina.

Procedure
Wij sturen u de juiste bemonsteringsmateriaal toe zodat u zelf de monsters kunt (laten) nemen. De potjes bevatten een conserveringsmiddel waardoor deze direct zijn gefixeerd, de monsters hoeven dan ook niet te worden gekoeld na bemonstering of tijdens transport. Het bemonsteringsmateriaal bevat een monsterregistratie formulier waarop alle relevante informatie kan worden aangegeven zodat de monsters snel en gemakkelijk in ons lab in behandeling kunnen worden genomen. Na ontvangst van de monsters door Orvion ontvangt u binnen vijf werkdagen digitaal de analyseresultaten.
Analysetechniek
Onze bacterietellingen maken gebruik van de qPCR techniek waarbij micro-organismen worden gedetecteerd en gekwantificeerd op basis van het genetisch materiaal (DNA). Meer informatie over onze qPCR analyseprocedure kunt u hier vinden.
Ontwerp nieuwe analyses
Orvion ontwerpt en valideert in huis nieuwe ORVIdetect analyses, hiertoe hebben we “primer design software” ontwikkeld. Staat uw gewenste analyse niet op de lijst neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.


Aleida de Vos is moleculair microbioloog. Het ontwikkelen en in de praktijk brengen van biologische oplossingen is wat haar motiveert. Vaak is de aanpak en insteek van Orvion nieuw voor onze klanten. Daarom is het belangrijk om mensen mee te nemen in het proces en te enthousiasmeren voor de kansen die er liggen. Geen vraagstuk is hetzelfde en daarom zoeken we altijd naar een passende oplossing.

Beschikbare analyses
Universeel
Detectie van Doel Link
ORVIdetect BACT Universeel bacteriën Brede screening van bacteriële biomassa Project
ORVIdetect ARC Universeel Archaea Brede screening van archaea in biomassa
Afbraak gechloreerde verontreinigingen
Detectie van Doel Link
ORVIdetect DHC Dehalococcoides spp. Anaerobe afbraak van PCE, TCE, cisDCE en VC dechlorering.nl
ORVIdetect DHB Dehalobacter spp. Anaerobe afbraak van 1,1,1-TCA, 1,1-DCA chloroform en DCM dechlorering.nl
ORVIdetect DHBM Dehalobacterium Anaerobe afbraak van DCM
ORVIdetect DHGM Dehalogenimonas Anaerobe afbraak van 1,2,3-TCP, 1,2-DCP, 1,2-DCA, 1,1,2-TCA en 1,1,2,2-TeCA
ORVIdetect GBLY Geobacter lovleyi (inclusief Pelobacter propionicus) Anaerobe afbraak van TCE, puur product zoeker
ORVIdetect TCEA Trichloroethene reductive dehalogenase gen(tceA) specifieke omzetting van TCE naar DCE dechlorering.nl
ORVIdetect VCRD vinyl chloride reductive dehalogenase(vcrA & bvcA) specifieke omzetting van Vinylchloride (VC) naar etheen dechlorering.nl
ORVIdetect DCCF cfrA & dcrA(respectievelijk) Specifieke omzetting van 1,1,1-trichloorethaan (TCA) chloroform & 1,2-dichloorethaan (DCA)
ORVIdetect ETNC alkene monooxygenase (etnC) Micro-aerofiele afbraak van CIS en VC naar CO2 en Cl
ORVIdetect ETNE epoxyalkane coenzyme M transferase (etnE) Micro-aerofiele afbraak van CIS en VC naar CO2 en Cl
Waterzuivering
Detectie van Doel Link
ORVIdetect NISO Nitrosomonas Nitrificatie (ammonium oxidatie), omzetting van ammonium (NH4) naar nitriet (NO2)
ORVIdetect MIC Microtrix parvicella Draadvormende bacterie, lichtslib, slechte bezinking
ORVIdetect FeOX Sideroxydans sp. IJzeroxidatie, Fe(II) naar Fe(III)
ORVIdetect GEO Geobacter (includes Pelobacter propionicus) IJzerreduceerder, Fe(III) naar Fe(II)
Pathogenen
Detectie van Doel Link
ORVIdetect ECOLI Escherichia coli Fecale besmetting, potentiële ziekteverwerkker, indicatororganisme Artikel ViaWater
ORVIdetect SHIG Shigella spp. Watergerelateerde ziekteverwekker (shigellose) Artikel ViaWater
ORVIdetect SALM Salmonella spp. Watergerelateerde ziekteverwekker (diarrhea) Artikel ViaWater
ORVIdetect LEPT Leptospira spp. Potentieel watergerelateerde ziekteverwekker (leptospirose / ziekte van Weil) Artikel ViaWater
ORVIdetect HELI Helicobacter pylori Potentieel watergerelateerde ziekteverwekker (gastritis) Artikel ViaWater
ORVIdetect LEGI Legionella pneumophila Watergerelateerde ziekteverwekker (legionellose)
ORVIdetect MYCO Mycobacterium ziekteverwekker
BTEXN
Detectie van Doel Link
ORVIdetect ABCA abcA (Benzene carboxylase) Anaerobe benzeenafbraak Artikel BTEX afbraak
ORVIdetect BSSA bssA (Benzylsuccinate synthase) anaerobe afbraak van Tolueen en Xylenen Artikel BTEX afbraak
ORVIdetect EBDA ebdA (Ethylbenzene dehydrogenase) Anaerobe afbraak Ethylbenzeen Artikel BTEX afbraak
ORVIdetect BCRC bcrC (Benzoyl-CoA reductase) Anaerobe afbraak van Benzoyl-COA (intemediair anaerobe afbraak van aromaten) Artikel BTEX afbraak
ORVIdetect BZDN bzdN (Benzoyl-CoA reductase) Anaerobe afbraak van Benzoyl-COA (intemediair anaerobe afbraak van aromaten) Artikel BTEX afbraak
ORVIdetect NCRC ncrC (2-naphthoyl-CoA reductase) Anaerobe afbraak van naphthoyl-CoA (intemediair anaerobe afbraak van Naftaleen) Artikel BTEX afbraak
MTBE, ETBE & TBA
Detectie van Doel Link
ORVIdetect MDPJ mdpJ (tert-butyl alcoholhydroxylase) Aerobe TBA-afbraak Factsheet MET
ORVIdetect ICMA icmA (tert-butyl alcoholhydroxylase) Aerobe MTBE/ETBE-afbraak Factsheet MET
ORVIdetect VARP varP (Variovorax paradoxus) Specifieke soort geassocieerd met MTBE & ETBE afbraak Factsheet MET
eDNA Ecologie
Detectie van Doel Link
ORVIdetect KMK Cobitis taenia Kleine Modderkruiper
ORVIdetect GMK Misgurnus fossilis Grote Modderkruiper Artikel AD
ORVIdetect RARK Procambarus clarkii Rode Amerikaanse Rivierkreeft
ORVIdetect DKN Aziatische Duizendknoop invasieve woekerplant Artikel Duizendknoop

ORVIdetect-analyses zijn uitsluitend bedoeld voor onderzoeksdoeleinden, niet voor diagnostische doeleinden

Comments are closed