ORVIaugment – cultures

Door een hoge concentratie van specifieke bacteriecultuur aan verontreinigd water te doseren wordt het mogelijk om biologische afbraak te versnellen. Dit principe heet bioaugmentatie en vindt zijn toepassing bij zowel bodemsaneringen als biologische waterzuiveringen.

We hebben verschillende ORVIaugment bacteriekweken op voorraad, zoals voor de anaerobe afbraak van de gechloreerde componenten: PER, TRI, CIS en VC, voor methanol en voor zware olie. We ontwikkelen continu nieuwe of op maat bacteriecultures, zoals voor afbraak van gewasbeschermingsmiddelen uit de glastuinbouw en voor anaerobe afbraak van chloroform, 1,1,1-trichloorethaan en 1,2-dichloorethaan.

Met DNA-analyses meten we de werking van onze ORVIaugment cultures bij toepassing in de praktijk. Waar komen ze terecht? Gaan ze groeien of spoelen ze juist uit? Zo bent u verzekerd van een effectief resultaat.

Bekijk ons project in Den Haag om een beeld te krijgen van de toepassing. Of neem contact op met Paul Appeldoorn om ORVIaugment te bestellen of te bespreken hoe we voor uw situatie op maat bacteriekweken kunnen ontwikkelen en toepassen.


Paul Appeldoorn is Civiel ingenieur. Zijn ambitie is om problemen echt op te lossen. Nieuwe biotechnologie maakt het mogelijk om met een frisse blik naar bodemverontreiniging, waterzuiveringen of industriële processen te kijken. Maar die technologie werkt alleen als het probleem gefileerd is en er een duidelijke financieel voordeel voor de klant is. Doorvragen tot de kern van het probleem is bereikt. En eerlijk zijn over wat wel en wat niet werkt.

Comments are closed