ORVIbiotest – activiteits- en haalbaarheids-testen

In ons laboratorium bieden wij verschillende testen aan. Voor waterzuiveringen hebben we eenvoudige laboratoriumtesten die snel inzichtelijk maken of afvalwater biologisch kan worden behandeld. U krijgt informatie over de haalbaarheid van de lozingseis, de adaptatiefase , de maximale afbraaksnelheid, toxiciteit, of sprake is van gelimiteerde afbraak door een tekort aan nutriënten en bijvoorbeeld het effect van temperatuur. Er zijn geen verontreinigingsspecifieke analyses nodig wat aanzienlijk scheelt in de kosten.

Van veelvoorkomende verontreinigingen is veel bekend over biologische afbraak. Voor sites met meer exotische verontreinigingen als bijvoorbeeld chloorbenzenen of drins, kan voor de start van een sanering meer zekerheid worden gekregen over de kansen van natuurlijke afbraak. Of de mogelijkheid om deze te versnellen met bijvoorbeeld een bacteriecultuur.

Voorbeelden van de toepassing van onze ORVIbiotest is ons onderzoek naar de biologische behandeling van bodemaswaswater en de haalbaarheid van een lozingseis. Onze beschikbare testen:
BOD testen: Bepalen van (rest) biologisch zuurstofgebruik (BZV) in waterstromen
Nitrificatie: meten van nitrificerende activiteit
Anammox: meten van anaerobe ammonium oxiderende activiteit
Vergisting: meten van biogasproductie uit organisch materiaal
Aerobe biologische afbraak: bepalen of een specifieke verontreiniging of afvalwaterstroom biologisch afbreekbaar is.
Anaerobe biologische afbraak: bepalen of een specifieke verontreiniging of afvalwaterstroom onder anaerobe condities biologisch afbreekbaar is.

Neem contact op met Thommy Verschuuren voor de mogelijkheden.


Thommy Verschuuren werkt bij Orvion om via innovatieve en vaak onverwachte invalshoeken naar de uitdagingen die bij klanten spelen te kijken. Hij wil graag laten zien dat kostenbesparing en duurzame ontwikkeling juist hand in hand kunnen gaan. “Vaak is de groene oplossing ook de economisch voordelige oplossing, maar denk je er gewoonweg niet aan”

Comments are closed