ORVIdetect Japanse Duizendknoop

Duizendknoop in de grond

Duizendknoop (Fallopia) is een bijzondere plant. Het is een zeer sterke woekeraar en richt flinke schade aan. Met wortels die tot wel 3 meter diep groeien en funderingen kan slopen. De drie soorten die hier in Nederland woekeren zijn de Fallopia Japonica (Japanse Duizendknoop), Fallopia Sachalinensis (Sachalinese Duizendknoop) en de Boheemse of Bastaard Duizendknoop.

Is mijn grond Duizendknoop vrij?

Het wortelstelsel van de Japanse Duizendknoop is uitgebreid en een klein stukje wortel kan uitgroeien tot een plant. Orvion heeft een DNA-analyse ontwikkeld waarmee de aan- of afwezigheid van de drie soorten Duizendknoop wordt vastgesteld. Deze analyse is in te zetten bij partijkeuringen of grondverzet. Bij deze methode wordt het organisch materiaal (haarwortels, takjes, blaadjes) uit grondmonsters of rechtstreeks geanalyseerd waarbij op basis van DNA wordt vastgesteld of het Duizendknoop betreft. Omdat de DNA-techniek uiterst gevoelig is, worden ook heel kleine plantfragmentjes van de Duizendknoop teruggevonden.

Landelijk protocol omgaan met Aziatische Duizendknopen

De DNA analyse is opgenomen in het Landelijk protocol omgaan met met Aziatische Duizendknoop. Bij de ontwikkeling van het protocol is de DNA analyse op grond met succes gevalideerd middels een blinde test. Meer informatie over het protocol, de validatie en monsterneming in het veld of gronddepot is te vinden op https://bestrijdingduizendknoop.nl/

Monstername en analyse

Wij bieden de volgende opties:

  1. Een analyse op Duizendknoop van een (meng)monster grond ten behoeve van een partijkeuring of bij een ontgraving. De analyse bestaat een voorbehandeling, analoog aan een asbest analyse, gevolgd door een DNA-analyse. De analysetijd is 7 werkdagen.
  2. Identificatie van wortelmateriaal, waarbij wortelmateriaal wordt opgestuurd naar ons laboratorium en wij binnen 5 werkdagen analyseren of het Duizendknoop betreft.

In de rapportage wordt aangegeven of Duizendknoop aanwezig is of niet. De resultaten worden per email verstuurd. Indien gewenst, stemmen wij met u af wat de beste monstername strategie is in het veld of voor het gronddepot.  Voor meer informatie of een offerte kunt u contact opnemen via het contactformulier of met Marc van Bemmel.

Bodemverontreiniging

Ecologie (eDNA)

Vragen of contact opnemen?

IMG_5231 kopie