ORVIdecode – NGS

Met ORVIdecode Next Generation Sequencing (NGS) brengen wij de biodiversiteit in een monster in kaart. Dat gebeurt door het aflezen (“sequencing”) van het DNA of RNA uit het monster. Alle bekende Bacteriën, Archaea, gisten, schimmels, flora en fauna kunnen in kaart worden gebracht. Dit biedt ongekende mogelijkheden op het gebied van waterzuivering, bodemsanering en Biologische kringlopen.

Voorbeelden van thema’s en projecten waarin we ORVIdecode NGS toepassen zijn bijvoorbeeld: Actief Slib Profiling (ASP) in AWZI’s, het meten van antibiotica resistentie, aantonen van natuurlijke afbraak van bodemverontreinigingen met Genetic Plume Profiling (GPP) en het identificeren van contaminatie in industrie. Neem contact met ons op om uw specifieke use-case te bespreken.

Met een ORVIdecode analyse komen grote hoeveelheden data vrij. We verwerken de data in overzichtelijke, interactieve files waarmee u inzicht krijgt in de samenstelling van de biodiversiteit. Om de sleutelparameters (de belangrijkste micro-organismen bijvoorbeeld) te ontdekken gebruiken we Bio-IT tools om datasets te vergelijken, correlatiestudies uit te voeren en de actieve processen te doorgronden. Als de sleutelparameters eenmaal geïdentificeerd zijn, kan uw proces daarop gemonitord én verbeterd worden.

Waterzuivering

Bodemverontreiniging

Biologische kringlopen

Vragen of contact opnemen?

Orvion_medewerker_Frithjof

Instructie

Stap 1 Offerte

De eerste stap is het aanvragen van een offerte voor ORVIdecode NGS met het contactformulier. Geef aan welk type monsters u wilt analyseren, voor welke toepassing en het aantal monsters dat u wilt laten analyseren. Wij sturen op werkdagen binnen 24 uur een offerte aan u toe. Voor grotere aantallen monsters geven we interessante kortingen. Ook is het mogelijk om een raamovereenkomst voor één kalenderjaar af te sluiten. Na uw acceptatie van de offerte of raamovereenkomst sturen we per post bemonsteringsmateriaal toe.

Stap 2 Bemonstering

Als u de flesjes hebt ontvangen kun u zelf de monsters (laten) nemen. Bij de flesjes sturen we ook het bemonsteringsprotocol mee. De flesjes bevatten een conserveringsmiddel (onontvlambaar en onschadelijk) waardoor de monsters niet hoeven te worden gekoeld na bemonstering of tijdens transport en per reguliere post aan ons kunnen geretourneerd. Het bemonsteringsmateriaal bevat een monsterregistratieformulier waarmee de monsters in ons lab in behandeling worden genomen.

Stap 3 Analyse

Na ontvangst van de monsters door Orvion sturen wij een bevestiging van ontvangst per e-mail. Communicatie over de voortgang van de analyses verloopt via biolab@orvion.nl.

Stap 4 Certificaat en interactieve file

Binnen 10 tot 15 werkdagen ontvangt u digitaal de analyseresultaten, in de vorm van een interactieve file. Het is mogelijk aanvullend interpretatie van de resultaten te ontvangen, opgesteld door onze specialisten. Geef dit aan bij het aanvragen van de offerte.