ORVIbiotest – testen van biologische afbraak (activiteit en haalbaarheid)

In ons laboratorium bieden wij verschillende testen aan. Voor waterzuiveringen hebben we laboratoriumtesten die snel inzichtelijk maken of afvalwater biologisch kan worden behandeld. U krijgt informatie over de haalbaarheid van de lozingseis, de adaptatiefase, de maximale afbraaksnelheid, toxiciteit, of sprake is van gelimiteerde afbraak door een tekort aan nutriënten en bijvoorbeeld het effect van temperatuur. Er zijn geen verontreinigingspecifieke analyses nodig wat aanzienlijk scheelt in de kosten. De testen worden uitgevoerd met oxitop sensoren en volgen de OECD 301 F (manometrische respirometrie).

Van veelvoorkomende verontreinigingen als gechloreerde oplosmiddelen, BTEX, naftaleen en olie is het nodige bekend over biologische afbraak. Voor sites met meer exotische verontreinigingen als bijvoorbeeld chloorbenzenen, bestrijdingsmiddelen of drins, kan voor de start van een sanering meer zekerheid worden gekregen over de kansen van natuurlijke of gestimuleerde afbraak. Zo kunnen we in afbraaktesten vaststellen of het zin heeft om nutriënten toe te voegen, alternatieve electronacceptoren te gebruiken (zoals nitraat of sulfaat) of een specifieke bacterieculture toe te voegen.

Beschikbare testen:

  • BOD testen: Bepalen van biologisch zuurstofgebruik over de tijd (BZV 28 dagen)
  • Nitrificatie: meten van nitrificerende activiteit
  • Anammox: meten van anaerobe ammonium oxiderende activiteit
  • Vergisting: meten van biogasproductie uit organisch materiaal
  • Aerobe biologische afbraak: bepalen of een specifieke verontreiniging of afvalwaterstroom biologisch afbreekbaar is.
  • Anaerobe biologische afbraak: bepalen of een specifieke verontreiniging of afvalwaterstroom onder anaerobe condities biologisch afbreekbaar is.

Neem contact op met Thommy Verschuuren voor bespreking van de mogelijkheden of vraag via het contactformulier een offerte aan.

Waterzuivering

Bodemverontreiniging

Biologische kringlopen

Vragen of contact opnemen?

Orvion_medewerker_Thommy