ORVIaugment – bacteriecultures

Door een hoge concentratie van specifieke bacteriecultuur aan verontreinigd water te doseren wordt biologische afbraak versneld. Dit principe heet bioaugmentatie en vindt zijn toepassing bij zowel bodemsaneringen als biologische waterzuiveringen.

We hebben verschillende ORVIaugment bacteriekweken op voorraad, zoals voor de anaerobe afbraak van de gechloreerde componenten: PER, TRI, CIS en VC (ORVIaugment DHC culture), voor methanol en voor zware olie. We ontwikkelen nieuwe of op maat bacteriecultures, zoals voor afbraak van gewasbeschermingsmiddelen en voor afbraak van MTBE.

Met ORVIdetect-qPCR analyses meten we de werking van onze ORVIaugment cultures bij toepassing in de praktijk. Waar komen de bacterien terecht? Gaan ze groeien of spoelen ze juist uit? Zo bent u verzekerd van een effectief resultaat.

Waterzuivering

Bodemverontreiniging

Biologische kringlopen

Vragen of contact opnemen?

Orvion_medewerker_Marc

Instructie

Stap 1 Offerte

De eerste stap is het aanvragen van een offerte voor ORVIaugment met het contactformulier. Geef aan welk type verontreiniging u wilt afbreken, hoeveel liter u nodig heeft, wat de benodigde dichtheid (aantallen cellen per ml) is en of u de kweek bij ons ophaalt, of dat deze moet worden afgeleverd (plaats en datum aangeven). De minimale bestelling is 10 liter; maatwerk voor kleinere hoeveelheden is echter mogelijk afhankelijk van uw vraag. De bacteriecultures worden standaard geleverd in een anaerobe transportzak. Wij sturen op werkdagen binnen 24 uur een offerte aan u toe. Voor grotere bestellingen geven we interessante kortingen.

Stap 2 Klaarmaken culture

Na uw acceptatie van de offerte maken we de kweek klaar binnen de afgesproken levertermijn. Voor ORVIaugment DHC cultuur is levering meestal binnen één week mogelijk. Voorafgaand aan levering bepalen we de actuele dichtheid van de kweek met behulp van ORVIdetect qPCR. Als de dichtheid lager is dan verwacht compenseren we dit door een evenredig groter volume te leveren.

Stap 3 Levering

De kweek wordt bij Orvion in Stolwijk afgehaald of op een specifieke locatie afgeleverd. Communicatie over de voortgang van de levering verloopt via biolab@orvion.nl. Bij de levering ontvangt u het leverings- en dichtheidscertificaat, in PDF.

Stap 4 Toepassing

Indien gewenst kan Orvion adviseren over de toepassing van de kweek. Wij hebben veel ervaring met biologische technieken en de toepassing van bio-augmentatie. Ook kunnen we het ontwerp opstellen voor een biologische aanpak op basis van bioaugmentatie. Als u dit wenst, bespreken we de mogelijkheden graag met u.