Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van al onze bezoekers van de website. In deze privacy- en cookieverklaring leest u alles over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, welke gegevens wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan. Zo leggen wij uit waar wij uw gegevens opslaan en met welk doel. Daarnaast zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten beschreven.
Met de Orvion website verzamelen en verwerken wij diverse persoonsgegevens van u als bezoeker. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan zodat uw privacy zo veel als mogelijk beschermd en gewaarborgd wordt. Orvion houdt alleen die persoonsgegevens bij die nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn.

Waarom we gegevens nodig hebben

Orvion verwerkt uw gegevens, voor de volgende doeleinden:
• Het verzenden van offertes, rapporten, productinformatie en updates
• Versturen van kerstkaarten
• Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
• Het verwerken van uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden
• Het houden van klanttevredenheidsonderzoeken

Gebruik van cookies

Orvion verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van de site, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, type browser, browser-taal, het IP adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie.
Orvion houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam of e-mailadres), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt. Deze informatie wordt verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen.

Contactformulier & e-mail

De velden aangegeven met een ‘*verplicht’ tag dienen ingevuld te worden om u van dienst te kunnen zijn. Als u ons contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens voor zolang nodig bewaard tot deze beantwoord of afgehandeld zijn. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Delen met anderen

Orvion verstrekt informatie aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren van gegevens

Alle gegevens en informatie worden niet langer als noodzakelijk bewaard.
Hoe wij persoonsgegeven beveiligen. Orvion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Orvion maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Alle data is versleuteld beveiligd.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Orvion. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Deze verzoeken kunt u sturen naar info@orvion.nl
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Wijzigingen

Orvion behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het is daarom aan te raden deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft, of meer informatie wil ontvangen neem dan contact met ons op: info@orvion.nl