Praktijkdata voor aanvraag lozingsvergunning op RWZI

Een industrie wil haar afvalwater kunnen blijven lozen op de RWZI van een waterschap. Het alternatief is om een nieuwe zuivering op eigen terrein te bouwen, hetgeen een forse investering vergt. Arcadis begeleidt dit traject en benaderde Orvion om middels een aantal eenvoudige testen te bepalen welk effect de lozing heeft op de RWZI en of dit mogelijk negatieve gevolgen heeft voor het waterschap. Input die nodig is voor het verkrijgen van een lozingsvergunning.

We hebben met het slib van de betreffende RWZI en een representatief verzamelmonster van het industriële afvalwater absorptietesten uitgevoerd. Ongeveer 40-50% van het CZV in het afvalwater absorbeert aan het slib. Ook zijn afbraaktesten uitgevoerd om te bepalen of het afvalwater mogelijk een toxisch effect heeft op het slib en hoeveel van de toegevoegde CZV biologisch wordt afgebroken. Uit de testen blijkt dat het afvalwater niet toxisch is voor het slib en dat 26-48% van het CZV biologisch wordt afgebroken. De toevoeging van nutriënten en micronutriënten heeft geen significante toename in de afbraak teweeggebracht. Dit geeft aan dat de afbraak niet gelimiteerd is door een gebrek aan nutriënten.

De gegevens die we hebben gegenereerd worden door Arcadis en hun industriële klant gebruikt als input voor de gesprekken met het waterschap over de lozingsvergunning.


Thommy Verschuuren werkt bij Orvion om via innovatieve en vaak onverwachte invalshoeken naar de uitdagingen die bij klanten spelen te kijken. Hij wil graag laten zien dat kostenbesparing en duurzame ontwikkeling juist hand in hand kunnen gaan. “Vaak is de groene oplossing ook de economisch voordelige oplossing, maar denk je er gewoonweg niet aan”

Comments are closed