Chemiepack in opdracht van Provincie Noord-Brabant

Klant: Provincie Noord-Brabant Vraag: Specialist in-situ sanering en geohydrologie Uitgevoerde werkzaamheden: Bij de verwoestende brand op het terrein van Chemie-Pack is een omvangrijke verontreiniging van de bodem en het grondwater ontstaan. Orvion is door de Provincie Noord-Brabant gevraagd om als specialist deel te nemen aan de voorbereiding van de bodemsanering. …

Lees meer

Kwantificering draadvormers afvalwaterzuivering

Klant: Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard Vraag: Een waterzuivering heeft periodiek last van lichtslib, de vraag was om met ORVIdetect kwantitatieve analyses inzicht te verkrijgen in de draadvormende bacteriën die aanwezig zijn. Uitgevoerde werkzaamheden: ORVIdetect analyses voor verschillende draadvormende micro-organismen uitgevoerd op slib uit de zuivering. Op het moment van bemonstering …

Lees meer

Troubleshooting van een hoogbelaste MBR waterzuivering

Klant: Logisticon Water Treatment Vraag: Een zeer zwaarbelaste MBR bioreactor (gemiddelde influent concentraties CZV 15.000 mg/L en ammonium 4.000 mg-N/L) vertoonde nitrietophoping (tot wel 1.000 mg/L) en werkte in het algemeen niet naar behoren. De vraag was om de achterliggende problemen te achterhalen en advies te geven over optimalisatie zodat …

Lees meer