Basiscursus Geohydrologie

Klant: NPBM Vraag: Door Orvion is een Basiscursus Geohydrologie ontwikkeld. Het betreft een praktijk gerichte cursus waarin de basis van de geohydrologie wordt behandeld zodat deze toegepast kan worden in de dagelijkse praktijk. De cursus wordt aangeboden via de Nederlandse Praktijkschool voor Bouw en Milieu (NPBM). De cursus is eind …

Lees meer

Chemiepack in opdracht van Provincie Noord-Brabant

Klant: Provincie Noord-Brabant Vraag: Specialist in-situ sanering en geohydrologie Uitgevoerde werkzaamheden: Bij de verwoestende brand op het terrein van Chemie-Pack is een omvangrijke verontreiniging van de bodem en het grondwater ontstaan. Orvion is door de Provincie Noord-Brabant gevraagd om als specialist deel te nemen aan de voorbereiding van de bodemsanering. …

Lees meer

Kwantificering draadvormers afvalwaterzuivering

Klant: Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard Vraag: Een waterzuivering heeft periodiek last van lichtslib, de vraag was om met ORVIdetect kwantitatieve analyses inzicht te verkrijgen in de draadvormende bacteriën die aanwezig zijn. Uitgevoerde werkzaamheden: ORVIdetect analyses voor verschillende draadvormende micro-organismen uitgevoerd op slib uit de zuivering. Op het moment van bemonstering …

Lees meer

Troubleshooting van een hoogbelaste MBR waterzuivering

Klant: Logisticon Water Treatment Vraag: Een zeer zwaarbelaste MBR bioreactor (gemiddelde influent concentraties CZV 15.000 mg/L en ammonium 4.000 mg-N/L) vertoonde nitrietophoping (tot wel 1.000 mg/L) en werkte in het algemeen niet naar behoren. De vraag was om de achterliggende problemen te achterhalen en advies te geven over optimalisatie zodat …

Lees meer