Natuurlijke afbraak en nazorg

Wetenschappelijk onderzoek staat niet stil. Nog steeds worden elk jaar nieuwe bacteriesoorten ontdekt, zoals soorten betrokken bij afbraak van Benzalkonium chloriden
(BAC, een reinigings- en desinfectiemiddel) en in juni 2017 een soort die benzeen afbreekt.

Veel verontreinigingen zijn door bacteriën af te breken, ook in de bodem. Daarvoor moeten de leefomstandigheden in de ondergrond voor deze soorten goed zijn. Orvion brengt in kaart of de bodemcondities geschikt zijn voor afbraak. Uniek is dat we ook in staat zijn met moderne DNA analysetechnieken te meten of geschikte bacteriën in het grondwater zitten.

Met onze aanpak stellen wij voor de start van een nazorgprogramma vast of natuurlijke afbraak optreedt. Zodat niet pas na jaren van het verzamelen van monitoringsdata kan worden vastgesteld of afbraak optreedt. Maar direct, binnen een paar dagen. In veel gevallen maakt onze aanpak geen aanspraak op extra budget, een aanpak die wij voor DCMR en de gemeente Rotterdam hebben gebruikt.

Op onze pagina ORVIdetect vindt u een overzicht van alle beschikbare analyses. Heeft u een specifieke verontreiniging? Wij ontwikkelen DNA analyses ook voor u op maat. Neem contact op met Paul Appeldoorn over de mogelijkheden.


Paul Appeldoorn is Civiel ingenieur. Zijn ambitie is om problemen echt op te lossen. Nieuwe biotechnologie maakt het mogelijk om met een frisse blik naar bodemverontreiniging, waterzuiveringen of industriële processen te kijken. Maar die technologie werkt alleen als het probleem gefileerd is en er een duidelijke financieel voordeel voor de klant is. Doorvragen tot de kern van het probleem is bereikt. En eerlijk zijn over wat wel en wat niet werkt.

Comments are closed