Calamiteiten opsporen met DNA technieken

Waterschap Rijn en IJssel had in 2016 op één van hun zuiveringslocaties enkele maanden last van geremde nitrificatie. De oorzaak: een langdurige lozing die toxisch was voor de nitrificerende biomassa. Hierdoor werd het ammonium in het rioolwater niet meer goed verwijderd. Dit was aanleiding om uit te zoeken of in het actiefslib het effect van de toxische lozing zichtbaar was.

We hebben de populatie in het actiefslib van de zuivering op een aantal momenten gekarakteriseerd en vergeleken met andere ‘gezonde’ zuiveringen. De eerste stap was het in kaart brengen van de nitrificerende biomassa door het uitvoeren van ORVIdecode NGS-analyses. In de tweede stap zijn de aantallen ammoniumoxiderende bacteriën (AOB) en nitrietoxiderende bacteriën (NOB) bepaald met op maat gemaakte ORVIdetect qPCR analyses.

Met deze aanpak is duidelijk geworden dat het slib van de geremde zuivering afwijkt van andere zuiveringen: het bevatte ten tijde van remming ruim 30 keer minder AOB dan NOB.

De uitkomsten bieden niet alleen kansen om de slibkwaliteit van een zuivering veel sneller te beoordelen, maar ook om sneller de bron van een lozing op te sporen.

Voor meer informatie neem contact op met Aleida de Vos van Steenwijk


Aleida de Vos is moleculair microbioloog. Het ontwikkelen en in de praktijk brengen van biologische oplossingen is wat haar motiveert. Vaak is de aanpak en insteek van Orvion nieuw voor onze klanten. Daarom is het belangrijk om mensen mee te nemen in het proces en te enthousiasmeren voor de kansen die er liggen. Geen vraagstuk is hetzelfde en daarom zoeken we altijd naar een passende oplossing.

Comments are closed