Big data van afvalwaterzuiveringen

In waterzuiveringen zijn het de bacteriën die het water schoonmaken. Het ligt daarmee voor de hand om meer data te verzamelen over micro-organismen in het slib. Om meer inzicht te krijgen en meer controle over het zuiveringsproces. Met de nieuwe technologie van Oxford Nanopore Technologies die wij gebruiken, is het nu ook mogelijk en betaalbaar. Een voorbeeld van het resultaat is te vinden in deze interactieve file.

In september 2017 zijn we begonnen met het maandelijks screenen van het actiefslib van drie type zuiveringen met ORVIdecode: rioolwater, industriewater en percolaatwater. Dat gaan we een jaar lang doen. De resultaten worden in de loop van 2018 verwacht. De grote hoeveelheid data (big data) die vrijkomen worden gebruikt om nieuwe tools en kennis te ontwikkelen om de zuiveringen effectiever te bedrijven.

We gaan informatie verzamelen over de diversiteit (welke soorten zijn er?), hun activiteit (wat doen ze?) en de concentratie (hoeveel zijn het er?). Zuiveringsprocessen als nitrificatie, fosfaatverwijdering, antibiotica resistentie of afbraak van specifieke componenten worden inzichtelijk en kunnen beter worden gestuurd. Voor meer informatie, neem contact op met Frithjof Godschalk .

Van jongs af aan kijk ik met grote ogen naar de natuur. En ik blijf mij verbazen. Bij Orvion kijk ik door de bril van big-data en biotechnologie naar mogelijkheden om de natuur te gebruiken, niet misbruiken, om rommel op te ruimen en mooie dingen te maken!

Comments are closed