Waterzuivering

Meer inzicht in de microbiologie van waterzuiveringen is de sleutel tot de waterzuivering van de toekomst. Het zijn per slot van rekening de micro-organismen die het water schoonmaken.
Maak de werkzame biologische processen in uw zuivering inzichtelijk en meetbaar. Hieronder vindt u een aantal van onze projecten uit de praktijk.

Big data Antibioticaresistentie Calamiteit opsporen
Vergunning afvalwater Coming Soon!
Work in progress

Coming Soon!

Comments are closed