Waterkwaliteit en detectie

Het meten van micro-organismen in water biedt kansen om waterkwaliteit te monitoren. DNA-detectietechnologie maakt het mogelijk om snel en nauwkeurig dit inzicht te verkrijgen.

Meet bijvoorbeeld of er sprake is van fecale contaminatie en, zo ja, waar en van welk dier dit afkomstig is; of er pathogenen in drinkwaterputten aanwezig zijn of contaminatie in industrieel proceswater optreedt. Genereer meer data dan, bijvoorbeeld, met conventionele kweektechnieken waarmee lang niet alle micro-organismen zijn te meten.

Onze ambitie is om DNA-technieken meer en meer on site en in-line voor u beschikbaar te maken. Wij werken met state-of-the-art detectietechnologie die compact en draagbaar is.

Klik verder voor meer informatie over onze projecten.

mobiele DNA-analyses Drinkwaterfilters Coming Soon!
Work in progress

Coming Soon!

Comments are closed