Haal meer financieel voordeel uit bodemsanering

Ontwikkelingen op het gebied van biotechnologie geven nieuwe mogelijkheden voor lopende bodemsaneringen en monitoring. Elk jaar zijn er nieuwe publicaties over micro-organismen die in staat zijn verontreinigingen af te breken. Bijvoorbeeld de publicatie uit 2017 over de ontdekking van een benzeen-afbrekende bacteriesoort.

Als u een bodemsanering op uw balans heeft staan, kunnen wij u een financieel aantrekkelijk alternatief bieden. Met onze up-to-date kennis en DNA-technologie, zijn wij in staat voor u een gedegen risicobeoordeling te maken. Wij meten en beoordelen wat de kans is op natuurlijke afbraak, beoordelen uw lopende sanering en werken een duurzaam en biologisch alternatief uit.

Meer dan 50% van onze bodemprojecten bevinden zich in de uitvoeringsfase. Wij hebben daardoor een goede kennis van de markt en uitvoerende partijen met investeringsmogelijkheden. Samen onze partners berekenen wij de exploitatiekosten van uw sanering en maken we een aanbod voor een financieringsvoorstel. Ons doel is om u een aanbod te doen dat het financiële resultaat van uw bedrijf verbetert en uw handen vrijmaakt van bodemsaneringslasten.

Een afkoopregeling start met een gesprek over de mogelijkheden en kansen voor een alternatieve saneringsaanpak. Neem hiervoor contact op met Paul Appeldoorn.


Paul Appeldoorn is Civiel ingenieur. Zijn ambitie is om problemen echt op te lossen. Nieuwe biotechnologie maakt het mogelijk om met een frisse blik naar bodemverontreiniging, waterzuiveringen of industriële processen te kijken. Maar die technologie werkt alleen als het probleem gefileerd is en er een duidelijke financieel voordeel voor de klant is. Doorvragen tot de kern van het probleem is bereikt. En eerlijk zijn over wat wel en wat niet werkt.

Comments are closed