BBT voor zuivering bodemas waswater

Het wassen van bodemas is een noodzakelijke stap in het verouderingsproces om bodemassen vrij toepasbaar te maken in de bouw (meer informatie in het nieuwbericht). Het afvalwaterstroom dat daarbij vrijkomt moet worden gezuiverd, maar heeft een aantal uitdagende eigenschappen (zout, hoge pH, veel zware metalen, hoge CZV) waardoor het niet direct duidelijk was of de standaardtechnieken geschikt zouden zijn.

In ons laboratorium hebben we eerst eenvoudige testen uitgevoerd om te bepalen of het afvalwater toxisch is voor de zuiverende biomassa. Dit bleek erg mee te vallen. Vervolgens hebben we een proefopstelling opgezet om de zuivering te optimaliseren. Het water werd eerst fysisch/chemisch voorbehandeld om zoveel mogelijk metalen te verwijderen en vervolgens biologisch gezuiverd in een SBR (sequential batch reactor) voor verdere verwijdering van metalen en van CZV.

Rijkswaterstaat keek nauwkeurig in verband het bepalen van de lozingseisen voor dit type afvalwater. Daarom hebben we extra analyses uitgevoerd en zijn ook contra analyses uitgevoerd door RWS op het effluent van de proefopstelling. De haalbaarheidstest heeft aangewezen dat:

Vergaande verwijdering van metalen mogelijk is door een combinatie van precipitatie en biologische behandeling.

De biomassa in de SBR goed in staat is te werken onder de extreme condities van het waswater.

De techniek als BBT kan worden toegepast voor behandeling van het bodemas waswater. De lozingseisen worden nog door RWS vastgesteld waarna duidelijk wordt wat de beste behandelroute is en of verdere optimalisatie noodzakelijk is.

voor meer informatie neem contact op met Thommy Verschuuren.


Thommy Verschuuren werkt bij Orvion om via innovatieve en vaak onverwachte invalshoeken naar de uitdagingen die bij klanten spelen te kijken. Hij wil graag laten zien dat kostenbesparing en duurzame ontwikkeling juist hand in hand kunnen gaan. “Vaak is de groene oplossing ook de economisch voordelige oplossing, maar denk je er gewoonweg niet aan”

Comments are closed