eDNA en Ecologie

eDNA heeft een grote potentie voor waterkwaliteitbeheer. Het wordt meer en meer geaccepteerd als een alternatief voor bestaande technieken voor het inventariseren van rode lijst soorten of invasieve exoten. Belangrijke voordelen zijn de snelheid waarmee inventarisatie uitgevoerd en de kosten. Voor een inventarisatie volstaat het nemen van watermonsters, een visuele waarneming is niet nodig.

Met onze eigen primerdesign software ontwikkelen wij binnen een week een eDNA analyse op maat. Klik verder voor meer informatie over onze projecten of meer achtergrondinformatie over onze werkwijze of voor onze beschikbare ORVIdetect analyses.

Muskusratten Invasieve exoten Rode Lijst

Comments are closed