Onderzoek en saneringsplan

Bij de verkoop of herontwikkeling van een perceel of locatie, brengt het vermoeden van bodemverontreiniging verplichtingen met zich mee. Orvion brengt uw bodemverontreiniging in kaart en ontwerpt een saneringsaanpak. Zodat u niet alleen weet wat de omvang van de verontreiniging is, maar zodat u meer inzicht krijgt in de gevolgen. Omdat we bij 50% van ons bodemwerk direct betrokken zijn bij de uitvoering van sanering, komen we met praktische en werkende oplossingen. Dus zo weinig mogelijk graven en geen chemische saneringen in de bebouwde kom of onder uw pand.

Wat onze aanpak uniek maakt, is dat wij in een vroegtijdig stadium de mogelijkheden van natuurlijke afbraak meten. Wij screenen uw locatie op relevante bacteriesoorten. De ontwerpen die wij maken, maken op de meest optimale manier gebruik van biologische afbraak. Zodat u de meest goedkope saneringsvariant krijgt.

Voordat we een saneringsplan opstellen, gaan we met u in gesprek. We analyseren uw geval van bodemverontreiniging, presenteren een aantal technische oplossingen en maken een doorkijk naar de aanbesteding en aanbestedingsvorm. Wij begeleiden u richting bevoegd gezag. Met onze expertise op microbiologisch gebied, maken we een gedegen onderbouwing van de saneringsaanpak, zodat u sterk staat richting bevoegd gezag.

Wij zijn ISO 9001 en BRL 6002 gecertificeerd. Onze producten opgesomd:
Historisch bodemonderzoek conform NEN 5725
Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740
Nader bodemonderzoek conform NTA 5755
BUS meldingen
Saneringsplannen
Milieukundige begeleiding (BRL 6000)
Partijkeuringen (BRL 1000)
Meten natuurlijk afbraakpotentieel


Marc van Bemmel is milieutechnoloog. Hij heeft Orvion opgericht om duurzame biologische technieken te ontwikkelen en toe te passen. Hij heeft een grote fascinatie voor de natuur en laat graag zien hoe sterk de natuur is, hoe wij van de natuur kunnen leren en hoe we natuurlijke processen op een zinvolle en harmonieuze manier kunnen gebruiken.

Comments are closed