Haal de sanering van uw balans met biologische risicobeheersing

Ontwikkelingen op het gebied van biotechnologie, geven nieuwe mogelijkheden voor lopende bodemsaneringen en monitoring. Elk jaar zijn er nieuwe publicaties over micro-organismen die in staat zijn verontreinigingen af te breken. Bijvoorbeeld de publicatie uit 2017 over de ontdekking van een benzeen-afbrekende bacteriesoort.

Met onze up-to-date kennis en DNA-technologie, zijn wij in staat een risico-beoordeling te maken, zodat u vooraf een beter beeld krijgt van de kans van slagen van uw sanering. Een beter beeld van bijvoorbeeld de haalbaarheid van monitoring. Of biologische alternatieven voor intensieve saneringsvarianten als chemische oxidatie of ontgraving.

Wellicht heeft u een lopende grondwatersanering, maar gaat deze te traag of is deze niet effectief. Wij screenen uw grondwater op geschikte bacteriesoorten, zodat duidelijk wordt wat de mogelijkheden zijn voor een extensieve, natuurlijke saneringsoplossing. Zodat u saneringsinstallaties kunt verbeteren of uitzetten.

Als u uw sanering wilt beëindigen en u de kosten van uw balans wilt halen, kunnen onze oplossingen zicht bieden op het daadwerkelijk afronden van uw saneringsinspanning. In veel gevallen hoeven onze risico-beoordelingen geen aanspraak te maken op extra budget.

Neem contact op met Paul Appeldoorn voor de mogelijkheden.


Paul Appeldoorn is Civiel ingenieur. Zijn ambitie is om problemen echt op te lossen. Nieuwe biotechnologie maakt het mogelijk om met een frisse blik naar bodemverontreiniging, waterzuiveringen of industriële processen te kijken. Maar die technologie werkt alleen als het probleem gefileerd is en er een duidelijke financieel voordeel voor de klant is. Doorvragen tot de kern van het probleem is bereikt. En eerlijk zijn over wat wel en wat niet werkt.

Comments are closed