Genetic Plume Profiling

De meest directe manier om afbraak van verontreinigingen in het grondwater aan te tonen, is meten of de organismen die dat doen aanwezig zijn. Optimaal gebruik maken van natuurlijke afbraak leidt tot besparing op saneringskosten en brengt de werkelijke risico’s van verontreiniging in beeld.

Genetic Plume Profiling is een methode waarmee in een stroombaan van verontreiniging, alle microbiologische informatie uit ORVIdetect qPCR en ORVIdecode NGS analyses in kaart wordt gebracht. Het resultaat is een interactieve file met informatie over de organismen, de verontreiniging en bodemcondities (zoals zuurstof, nitraat, sulfaat, pH). Met de interactieve file kan uit de grote hoeveelheid data, enkele gigabytes per watermonster, de gewenste informatie worden gefilterd.

Een voorbeeld hiervan is een onderzoek naar de natuurlijke afbraak van een naftaleen verontreiniging op een locatie in Hilversum. Een locatie onder beheer van Bodemzorg. Peter Assenberg van Bodemzorg, onderdeel van Afvalzorg:

”Bodemzorg heeft jarenlange ervaring met de nazorg van bodemsanerings- en stortlocaties. Wij wilden op de site voor de start van het nazorgprogramma een duidelijk beeld hebben van het natuurlijk afbraakpotentieel.

Door ons niet te laten beperken in het aantal te meten bacteriesoorten, hebben we bewijslast dat de naftaleen verontreiniging van nature afbreekt. Zelfs in de bronzone en op veertig meter diepte”.

Orvion gebruikt moleculaire detectietechnieken om DNA en/of RNA in grondwater te meten. Het DNA bevat genetische informatie over “welke bacteriesoorten zijn aanwezig?” en “welke eigenschap hebben de organismen?”. RNA-data geeft antwoord op de vraag “zijn de organismen actief?”.

Door wereldwijd uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek, wordt steeds meer bekend over verontreiniging afbrekende organismen. Zo zijn er voor BTEX meer dan 75 organismen en genen bekend die gerelateerd zijn aan afbraak. Ook voor andere verontreinigingen, als oplosmiddelen, brandstofadditieven en pesticiden is een scala aan afbrekende organismen en genen bekend. En dat aantal neemt jaarlijks toe.

Neem voor meer informatie contact op met Paul Appeldoorn

Paul Appeldoorn is Civiel ingenieur. Zijn ambitie is om problemen echt op te lossen. Nieuwe biotechnologie maakt het mogelijk om met een frisse blik naar bodemverontreiniging, waterzuiveringen of industriële processen te kijken. Maar die technologie werkt alleen als het probleem gefileerd is en er een duidelijke financieel voordeel voor de klant is. Doorvragen tot de kern van het probleem is bereikt. En eerlijk zijn over wat wel en wat niet werkt.

Comments are closed