Biologische sanering van WAVIN gestart

De bodem op het terrein van WAVIN Diensten in Hardenberg is al lange tijd verontreinigd met oplosmiddelen. Deze stoffen werden vroeger gebruikt als ontvettingsmiddel. Al sinds de jaren ’90 beheerst WAVIN deze grondwaterverontreiniging. Grondwater werd opgepompt en bovengronds gereinigd. Maar het probleem werd hiermee niet definitief opgelost.

Orvion heeft in samenwerking met WAVIN Diensten een eindige oplossing bedacht. Naar aanleiding van gesprekken met Rene Cazemier (Hoofd Locatiebeheer Wavin Diensten) en zijn voorganger Tom Cremer is een sanering met bio-augmentatie ontworpen. Na overleg met de Provincie Overijssel is een saneringsplan opgesteld en is Mourik Groot-Ammers benaderd om de sanering uit te voeren. De sanering wordt begeleid door Orvion.

“We laten de beestjes nu het vuile werk opknappen. Dat is een schone techniek die past bij deze tijd en bij onze situatie. We konden niet eeuwig doorgaan met de waterzuivering. We willen af van de vervuiling en nu is het eind in zicht” -Rene Cazemier

De bodemsanering wordt uitgevoerd door bacteriën van de soort Dehalococcoides met voedingstoffen aan de bodem toe te voegen. Op die manier wordt de verontreiniging effectief afgebroken tot onschadelijke eindproducten.

Voor meer informatie over schoon en betaalbaar biologisch saneren kunt u contact opnemen met Marc van Bemmel.


Marc van Bemmel is milieutechnoloog. Hij heeft Orvion opgericht om duurzame biologische technieken te ontwikkelen en toe te passen. Hij heeft een grote fascinatie voor de natuur en laat graag zien hoe sterk de natuur is, hoe wij van de natuur kunnen leren en hoe we natuurlijke processen op een zinvolle en harmonieuze manier kunnen gebruiken.

Comments are closed