Bodemverontreiniging

De bodemsaneringsoperatie is nog niet afgerond. En bodemsanerend Nederland heeft innovatie nodig! Om saneringen sneller, voorspelbaarder en vooral goedkoper uit te voeren en af te ronden. Biologische afbraakprocessen spelen daarbij een cruciale rol. Processen die Orvion met de nieuwste DNA-technologie meet en met geconcentreerde bacterieculturen versnelt.

Elk jaar worden nieuwe bacteriesoorten ontdekt. Zo breiden wij ons pallet aan qPCR bacterieanalyses continue uit. Zodat vóór de start van een sanering of een monitoring meer zekerheid is over het saneringsresultaat. En biologische saneringen effectiever worden gemonitord, bijgestuurd en afgerond. Zodat u kunt zeggen: problem solved. Voor meer informatie, klik op de onderstaande links.

Onderzoek Uitvoering Natuurlijke afbraak & Nazorg
Goedkope Bronsanering Sanering Wavin Beeindig uw sanering
MTBE & TBA

Comments are closed