Een paar highlights van 2019

Het jaar 2020 is begonnen! Bij Orvion kijken we terug op een jaar vol innovatie. Hieronder zijn een paar van onze highlights van 2019. We zijn trots op wat we hebben bereikt en zetten ons ook dit jaar weer in voor een schonere en duurzame wereld.

Veldproeven ORVImobilab

ORVImobilab eerste veldproevenHet was een bijzonder jaar voor één van onze nieuwste producten dat grondig is getest in een aantal veldproeven. ORVImobilab maakt het mogelijk binnen 2 uur microbiële watertesten uit te voeren buiten het laboratorium– geen experts, geen koeling, geen kweken nodig!
In oktober 2019 zijn Federica en Deanne naar Maputo, Mozambique afgereisd. Na afronding van een ééndaagse training zijn alle materialen overhandigd aan onze lokale partner WE Consult. Zij zijn het die in Tete meer dan 160 watermonsters hebben genomen (in extreme hitte) en deze zelfstandig op locatie hebben geanalyseerd. De kwantitatieve resultaten geven inzicht in de waterkwaliteit in het gebied en routes van drinkwaterbesmetting. Nog twee rondes te gaan in 2020!

Iets dichterbij is ORVImobilab ook gebruikt voor de Swim to Fight Cancer in Den Bosch. Op 15 september zijn 725 deelnemers de kanalen rondom Den Bosch ingedoken om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. In totaal is daarmee € 534.715,33 opgehaald! Diezelfde ochtend is het water achter de schermen getest met ORVImobilab. Nog voordat de eerste zwemmers om 12:00 het water indoken waren de resultaten bekend – all clear, geen fecale indicatorbacteriën zijn aangetoond!

PFAS – tóch afbreekbaar!

PFAS aanpakkenHet jaar 2019 jaar zal door velen worden herinnerd als het jaar waarin baggeraars, bouwbedrijven, grondboeren en hoveniers worstelden met het “tijdelijke handelingskader PFAS” van het ministerie. Wij zullen 2019 gelukkig positief herinneren als het jaar waarin de status quo rondom de afbreekbaarheid van PFAS werd doorbroken:

Een bacterie met de naam “Acidimicrobium sp. strain A6” breekt PFAS af!

Onderzoekers van Princeton University publiceren in september een artikel waaruit blijkt dat deze bacterie maar liefst 63% van PFOA kan omzetten in 100 dagen tijd. De zeer sterke koolstof-fluor verbinding wordt daarbij verbroken en fluoride komt vrij. Echte detoxificatie dus.

Reden voor een feestje. Niet alleen biedt dit nieuwe perspectieven voor de aanpak van PFAS, maar het bevestigt nogmaals waar wij voor staan: de natuur kan altijd meer dan men denkt. Het is tijd om “Een handelingskader voor PFAS” aan te passen: biologische afbraak als saneringstechniek van PFAS is in ontwikkeling en kan niet meer als “niet haalbaar” worden bestempeld!

Biologische afbraak is een route om Nederland uit de “PFAS crisis” te helpen… we pakken het op! Let nature do the job!

We kijken terug op een productief jaar voor ons lab

Een jaar met flinke groei ten opzichte van 2018: Groei 2019

Een jaar met veel verschillende en nieuwe ORVIdetect analyses waaronder vertrouwde zoals voor afbraak van gechloreerde oplosmiddelen maar ook nieuwe waaronder (i) extra analyses voor het aantonen van natuurlijk anaerobe afbraak van BTEXN (ii) de woekerende plant de Aziatische Duizendknoop (iii) de potentieel pathogene Campylobacter.

cijfers 2019

Van lab naar pilot binnen een jaar

MCPP van lab naar pilotMecoprop (een pesticide) is een recalcitrante verontreiniging in grondwater, veelal afkomstig uit stortplaatsen. Tot nu toe is het niet mogelijk om deze verontreiniging actief aan te pakken (eindig te maken) en wordt de verspreiding gemonitord (eeuwigdurend).

Deze uitdaging wilden wij wel aangaan. We begonnen met een serie labtesten waaruit bleek dat Mecoprop aeroob goed afbreekt. Door de biomassa in de testen met ORVIdecode te karakteriseren wisten we ook meteen welke specifieke biomassa en eiwitten (genen) het werk deden.

De volgende stap was om deze biomassa in de bodem aan het werk te zetten. In 2019 hebben we dit samen met Gemeente Rotterdam opgepakt in een pilot. De van nature aanwezige biomassa is geactiveerd door hier lucht in te brengen (biosparging). Door de Mecoprop-afbrekende biomassa en genen te meten in het grondwater (ORVIdetect) werd duidelijk dat deze significant toenemen, tot wel een factor 1000. Dit is, samen met de afgenomen Mecoprop concentraties, een direct bewijs van biologische stimulatie en afbraak.

De eindeloze monitoring kan nu worden omgezet in een eindige oplossing waarbij mecoprop uit het milieu wordt verwijderd.

Comments are closed