EMK terrein Krimpen: saneren in een tent!

De bodemsanering van het EMK terrein in Krimpen aan den IJssel wordt uitgevoerd in een tent! En dat is goed nieuws voor bewoners en bedrijven in de directe omgeving van het terrein.
Overbodige luxe is die tent zeker niet! Het EMK terrein bevat een cocktail van stoffen, waaronder veel vluchtige stoffen die stank en gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. De tent met afzuiging en luchtbehandeling zorgt ervoor dat deze stoffen niet in de lucht terecht kunnen komen. En dat is heel goed nieuws!

In de afgelopen 2,5 jaar heb ik de omwonenden mogen ondersteunen. Daarbij is mijn inzet geweest om een schone en veilige saneringsoplossing te verkrijgen zodat de omgeving geen gezondheidsrisico’s zou lopen en zo min mogelijk overlast zou ervaren. Vanzelfsprekend was dat allerminst: de plannen gingen uit van een open ontgraving, waarbij gedurende lange tijd aanzienlijke stankoverlast zou optreden. Ook gezondheidsrisico’s waren niet uit te sluiten: een evaluatie van toxicoloog Majorie van Duursen (Vrije Universiteit Amsterdam) toonde aan dat eventuele gezondheidsrisico’s zouden kunnen optreden als geen vergaande beschermingsmaatregelen worden genomen.
Discussies met de GGD en DCMR hadden tot resultaat dat de normen voor de luchtkwaliteit werden aangescherpt. Ook kregen de bewoners invloed tijdens de aanbestedingsprocedure: in de beoordelingscommissie werd één stem ingevuld door Marianne de Vos namens de bedrijven en door ondergetekende namens de bewoners.
De uitkomst hiervan is dat de aanpak van Dura Vermeer om te saneren in een luchtdichte tent met afzuiging en luchtbehandeling als beste uit de bus gekomen is. De verontreinigde grond wordt in de tent luchtdicht verpakt en via schepen naar de verwerker vervoerd. Daardoor komt er ook tijdens het laden van het schip en transport van de grond geen vervuiling vrij.
Dit gevoelige dossier heeft met deze uitkomst een positieve wending genomen; de omgeving kan de sanering met vertrouwen tegemoet zien. Ik wens Dura Vermeer en de regievoerders Mirjam Prins en Robbert Brandt veel succes bij de uitvoering!
Voor meer informatie:
projectwebsite sanering
Nieuwbericht

Marc van Bemmel is milieutechnoloog. Hij heeft Orvion opgericht om duurzame biologische technieken te ontwikkelen en toe te passen. Hij heeft een grote fascinatie voor de natuur en laat graag zien hoe sterk de natuur is, hoe wij van de natuur kunnen leren en hoe we natuurlijke processen op een zinvolle en harmonieuze manier kunnen gebruiken.

Comments are closed