Een klus van zes biljoen!

Op de locatie Gillesstraat te Den Haag hebben we een biologische bodemsanering uitgevoerd. De klus is geklaard met zes biljoen bacteriën van de soort Dehalococcoides die in ons laboratorium zijn gekweekt. De bacteriën hebben we gemengd met 5100 liter voeding (melkzuur en azijnzuur) en 424 kuub grondwater. Dit mengsel is in zes doseerrondes de grond ingegaan. Daar hebben de bacteriën in twee jaar tijd de bodemverontreiniging met PER en TRI afgebroken. Inmiddels heeft het bevoegd gezag, de Omgevingsdienst Haaglanden, ingestemd met het saneringsresultaat: “Uit de resultaten blijkt dat de doelstelling van de kernsanering ruimschoots is gehaald”.

In de behandelde bronzone bevond zich PER (20.000 μg/l), TRI (2.900 μg/l), CIS (7.300 μg/l), VC (<80 μg/l). Hieronder volgt een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden en de behaalde resultaten. Met dank aan de gemeente Den Haag voor het vrijgeven van de gegevens.

kaart gillesstraat

In 2014 hebben we een ontwerp gemaakt waarbij de zone met hoge concentraties wordt aangepakt door het infiltreren van koolstofbron en biomassa. De verontreiniging in de pluim wordt afgebroken in de stroomafwaarts gelegen gracht.

Werkzaamheden gillesstraat
Figuur: De Jacob Gillesstraat in Den Haag tijdens de aanleg van het saneringsysteem.
ORVIaugment

De techniek achter de sanering was eenvoudig van opzet. 1 onttrekkingsput, 5 infiltratiefilters en 6 maal doseren in 2 jaar tijd. Er is geen vast leidingwerk, alle putten waren voorzien van een snelkoppeling waarop een slang wordt aangesloten. Op elke infiltratieput werd per ronde 4 uur lang grondwater geïnfiltreerd waaraan koolstofbron en ORVIaugment Dehalococcoides kweek met een hoge dichtheid is toegevoegd. De doseringsunit is klein en mobiel. T&K Service BV is verantwoordelijk voor de aanleg van het systeem en de uitvoering van de sanering.

Werkzaamheden gillesstraatWerkzaamheden gillesstraatinfiltratie gillesstraat
Figuur: Opzet doseringsysteem en de mobiele doseerunit in werkelijkheid, geplaatst in een kleine vrachtwagen.
Bij het maken van het ontwerp is gebruik gemaakt van een grondwatermodel. Dit heeft geleid tot de uitgevoerde puttenconfiguratie, doseerconcentraties en doseerfrequentie.

model gillesstraat model gillesstraat
eindresultaten gillesstraat
Figuren: gemodelleerde verspreiding van koolstofbron na 1 dag en na 730 dagen, op basis van 5 infiltratieputten en 6 doseerrondes.Al na 6 maanden blijkt dat de eerste resultaten goed zijn. De bodem in de bronzone is gereduceerd, koolstofbron en bacteriën hebben zich verspreid. Ook afbraak van verontreiniging is gestart.

Uit de monitoring van peilbuis 603 blijkt dat de concentraties PER en TRI al na de eerste ronde zijn afgenomen van tot < 5 µg/l. Het grootste deel van de verontreiniging is omgezet in het onschadelijke etheen. Ook in een tweede peilbuis (606) is de verontreiniging met PER en TRI na twee jaar met meer dan 90% afgenomen. In totaal zijn de concentraties PER en TRI in het hele gebied met respectievelijk 99% en 92,5% afgenomen. Daarmee is de doelstelling van de sanering (meer dan 90% van de vracht aan PER en TRI verwijderen) binnen twee jaar behaald. Zes biljoen bacteriën hebben de klus op effectieve en duurzame wijze geklaard!

Werkt u aan een bronsanering met gechloreerde ethenen, neem dan contact op met Marc van Bemmel van om te ontdekken wat de mogelijkheden voor uw site zijn.Marc van Bemmel

Mobiel: +31 (0) 621859700
Email: mvanbemmel@orvion.nl

Comments are closed