Project Nationaal Watertraineeship: Gentechnologie in Waterzuiveringen

In het kader van het Nationaal Watertraineeship heeft een team van trainees gekeken wat voor uitdagingen er bij verschillende waterschappen lagen die konden worden aangepakt door waterzuiveringen door te lichten met de moleculaire gentechnieken die Orvion te bieden heeft. hier een film die ze hebben gemaakt over de bevindingen.

Praktijkdata voor aanvraag lozingsvergunning op RWZI

Een industrie wil haar afvalwater kunnen blijven lozen op de RWZI van een waterschap. Het alternatief is om een nieuwe zuivering op eigen terrein te bouwen, hetgeen een forse investering vergt. Arcadis begeleidt dit traject en benaderde Orvion om middels een aantal eenvoudige testen te bepalen welk effect de lozing …

Lees meer

Calamiteiten opsporen met DNA technieken

Waterschap Rijn en IJssel had in 2016 op één van hun zuiveringslocaties enkele maanden last van geremde nitrificatie. De oorzaak: een langdurige lozing die toxisch was voor de nitrificerende biomassa. Hierdoor werd het ammonium in het rioolwater niet meer goed verwijderd. Dit was aanleiding om uit te zoeken of in …

Lees meer

Meten van antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie wordt gezien als een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Nu al overlijden in Europa jaarlijks meer dan 25.000 mensen aan de gevolgen hiervan. Vaak zijn deze mensen al ernstig ziek. Maar ook jonge gezonde mensen belanden steeds vaker in het ziekenhuis als gevolg van infecties, zoals blaasontsteking, …

Lees meer

Big data van drie afvalwaterzuiveringen verzameld

In waterzuiveringen zijn het de bacteriën die het water schoonmaken. Het ligt daarmee voor de hand om meer data te verzamelen over micro-organismen in het slib. Om meer inzicht te krijgen en meer controle over het zuiveringsproces. Met de nieuwe technologie van Oxford Nanopore Technologies die wij gebruiken, is het …

Lees meer

DNA technologie: gamechanger voor een schoon en veilig Nederland

Vandaag is ons artikel gepubliceerd in H2O over het meten van bacterieel DNA in het influent en effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). We laten in het artikel zien dat veel waardevolle gegevens uit het DNA van een waterzuivering met nieuwe technieken gedecodeerd kan worden. Zo wordt meetbaar wat eerder niet …

Lees meer

Biologische behandeling bodemaswaswater

Orvion test in samenwerking met Tauw BV een belangrijke schakel in het realiseren van de Green Deal AEC-Bodemas: hoe moet het waswater dat gebruikt wordt bij het verouderen van bodemas uit een afvalverbrandingscentrale worden gezuiverd? Onze laboratoriumtest laat zien dat een significante afname van metalen en CZV haalbaar is. Verdere …

Lees meer

Kwantificering draadvormers afvalwaterzuivering

Klant: Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard Vraag: Een waterzuivering heeft periodiek last van lichtslib, de vraag was om met ORVIdetect kwantitatieve analyses inzicht te verkrijgen in de draadvormende bacteriën die aanwezig zijn. Uitgevoerde werkzaamheden: ORVIdetect analyses voor verschillende draadvormende micro-organismen uitgevoerd op slib uit de zuivering. Op het moment van bemonstering …

Lees meer