Biologische sanering WAVIN loopt voorspoedig

De bodem op het terrein van WAVIN in Hardenberg is al lange tijd verontreinigd met oplosmiddelen. Deze stoffen werden vroeger gebruikt als ontvettingsmiddel. Al sinds de jaren ’90 beheerst WAVIN deze grondwaterverontreiniging. Grondwater werd opgepompt en bovengronds gereinigd. Maar het probleem werd hiermee niet definitief opgelost. Na overleg met WAVIN …

Lees meer

BBT voor zuivering bodemas waswater

Het wassen van bodemas is een noodzakelijke stap in het verouderingsproces om bodemassen vrij toepasbaar te maken in de bouw (meer informatie in het nieuwbericht). Het afvalwaterstroom dat daarbij vrijkomt moet worden gezuiverd, maar heeft een aantal uitdagende eigenschappen (zout, hoge pH, veel zware metalen, hoge CZV) waardoor het niet …

Lees meer

Haal meer financieel voordeel uit bodemsanering

Ontwikkelingen op het gebied van biotechnologie geven nieuwe mogelijkheden voor lopende bodemsaneringen en monitoring. Elk jaar zijn er nieuwe publicaties over micro-organismen die in staat zijn verontreinigingen af te breken. Bijvoorbeeld de publicatie uit 2017 over de ontdekking van een benzeen-afbrekende bacteriesoort. Als u een bodemsanering op uw balans heeft …

Lees meer

Verlaging operationele kosten met duurzame bioreactor voor reststroom reiniging

Een industriële klant van Orvion heeft een reststroom uit het proces die momenteel op een conventionele manier wordt verwerkt. Het vrijkomende materiaal kan worden hergebruikt in het productieproces, maar moet vooraf worden gereinigd. Orvion heeft met ORVIbiotest vastgesteld dat door het doseren van een geschikte bacteriepopulatie, de reststroom met een …

Lees meer

Optimalisatie biofilter voor geurverwijdering

Voor ADM Europoort heeft Orvion een optimalisatie van het biofilter uitgevoerd. Het biofilter van ADM wordt gebruikt om geur te verwijderen uit de afgassen die ontstaan bij de productie van soja- en raapzaadolie. Het biofilter is gevuld met schors van naaldbomen dat als drager fungeert voor bacteriën die geurstoffen afbreken. …

Lees meer

Biologische behandeling bodemaswaswater

Orvion test in samenwerking met Tauw BV een belangrijke schakel in het realiseren van de Green Deal AEC-Bodemas: hoe moet het waswater dat gebruikt wordt bij het verouderen van bodemas uit een afvalverbrandingscentrale worden gezuiverd? Onze laboratoriumtest laat zien dat een significante afname van metalen en CZV haalbaar is. Verdere …

Lees meer

Troubleshooting van een hoogbelaste MBR waterzuivering

Klant: Logisticon Water Treatment Vraag: Een zeer zwaarbelaste MBR bioreactor (gemiddelde influent concentraties CZV 15.000 mg/L en ammonium 4.000 mg-N/L) vertoonde nitrietophoping (tot wel 1.000 mg/L) en werkte in het algemeen niet naar behoren. De vraag was om de achterliggende problemen te achterhalen en advies te geven over optimalisatie zodat …

Lees meer