Artikel: Dehalogenimonas

Onze collega’s Federica en Marc hebben een artikel geschreven over de rol van Dehalogenimonas in de sanering van een VOCl verontreiniging met puur product Trichlooretheen op een historische locatie in ’s Hertogenbosch.

De superbacterie Acidimicrobium

Sinds twee jaar is er veel nieuws over een ‘nieuwe’ verontreiniging, “PFAS”, die veel overlast heeft gegeven in de bouw- en bodemwereld. Recent is in Amerika aangetoond dat er een bacterie is die deze zorgwekkende stoffengroep afbreekt. Geofoxx en Orvion verrichten samen onderzoek naar de mate waarin planten bodemverontreinigngen kunnen …

Lees meer

In-situ bodemsanering binnen één jaar afgerond

In-situ saneren kan snel gaan – sneller dan veel mensen denken. Voor locatie Bilthoven heeft Orvion een in-situ sanering ontworpen en milieukundig begeleid. Deze sanering is binnen één jaar afgerond; hierbij is de interventiewaarde in grond en grondwater ruimschoots behaald. Op de locatie was een benzinestation aanwezig. Omdat de locatie …

Lees meer

Biologische sanering WAVIN loopt voorspoedig

De bodem op het terrein van WAVIN in Hardenberg is al lange tijd verontreinigd met oplosmiddelen. Deze stoffen werden vroeger gebruikt als ontvettingsmiddel. Al sinds de jaren ’90 beheerst WAVIN deze grondwaterverontreiniging. Grondwater werd opgepompt en bovengronds gereinigd. Maar het probleem werd hiermee niet definitief opgelost. Na overleg met WAVIN …

Lees meer

Afbraak van Benzeen aantonen met DNA technieken

We weten steeds meer van de microbiologie. DNA detectieapparatuur wordt goedkoper, waardoor steeds meer nieuwe bacteriesoorten en hun afbraakprocessen worden ontdekt. Hoe groot de biodiversiteit in de wereld is, is in een artikel in nature visueel gemaakt: de Tree of Life. Hierin is te zien dat de wereld die we …

Lees meer

Effectiviteit biosparging scherm meten voor afbraak van MTBE, ETBE en TBA

ETBE en MTBE worden gebruikt ter verhoging van de klopvastheid en als loodvervanger in benzine. In het grondwater is de stof zeer mobiel en slecht afbreekbaar (vooral anaëroob). Onder zuurstofrijke condities kunnen MTBE en ETBE via TBA biologisch worden afgebroken tot onschadelijke eindproducten. Bij deze afbraak zijn diverse bacteriën betrokken. …

Lees meer

Haal de sanering van uw balans met biologische risicobeheersing

Ontwikkelingen op het gebied van biotechnologie, geven nieuwe mogelijkheden voor lopende bodemsaneringen en monitoring. Elk jaar zijn er nieuwe publicaties over micro-organismen die in staat zijn verontreinigingen af te breken. Bijvoorbeeld de publicatie uit 2017 over de ontdekking van een benzeen-afbrekende bacteriesoort. Met onze up-to-date kennis en DNA-technologie, zijn wij …

Lees meer

Biologische sanering van WAVIN gestart

De bodem op het terrein van WAVIN Diensten in Hardenberg is al lange tijd verontreinigd met oplosmiddelen. Deze stoffen werden vroeger gebruikt als ontvettingsmiddel. Al sinds de jaren ’90 beheerst WAVIN deze grondwaterverontreiniging. Grondwater werd opgepompt en bovengronds gereinigd. Maar het probleem werd hiermee niet definitief opgelost. Orvion heeft in …

Lees meer