Biologische sanering WAVIN loopt voorspoedig

De bodem op het terrein van WAVIN in Hardenberg is al lange tijd verontreinigd met oplosmiddelen. Deze stoffen werden vroeger gebruikt als ontvettingsmiddel. Al sinds de jaren ’90 beheerst WAVIN deze grondwaterverontreiniging. Grondwater werd opgepompt en bovengronds gereinigd. Maar het probleem werd hiermee niet definitief opgelost. Na overleg met WAVIN …

Lees meer

Afbraak van Benzeen aantonen met DNA technieken

We weten steeds meer van de microbiologie. DNA detectieapparatuur wordt goedkoper, waardoor steeds meer nieuwe bacteriesoorten en hun afbraakprocessen worden ontdekt. Hoe groot de biodiversiteit in de wereld is, is in een artikel in nature visueel gemaakt: de Tree of Life. Hierin is te zien dat de wereld die we …

Lees meer

Effectiviteit biosparging scherm meten voor afbraak van MTBE, ETBE en TBA

ETBE en MTBE worden gebruikt ter verhoging van de klopvastheid en als loodvervanger in benzine. In het grondwater is de stof zeer mobiel en slecht afbreekbaar (vooral anaëroob). Onder zuurstofrijke condities kunnen MTBE en ETBE via TBA biologisch worden afgebroken tot onschadelijke eindproducten. Bij deze afbraak zijn diverse bacteriën betrokken. …

Lees meer

Haal de sanering van uw balans met biologische risicobeheersing

Ontwikkelingen op het gebied van biotechnologie, geven nieuwe mogelijkheden voor lopende bodemsaneringen en monitoring. Elk jaar zijn er nieuwe publicaties over micro-organismen die in staat zijn verontreinigingen af te breken. Bijvoorbeeld de publicatie uit 2017 over de ontdekking van een benzeen-afbrekende bacteriesoort. Met onze up-to-date kennis en DNA-technologie, zijn wij …

Lees meer

Biologische sanering van WAVIN gestart

De bodem op het terrein van WAVIN Diensten in Hardenberg is al lange tijd verontreinigd met oplosmiddelen. Deze stoffen werden vroeger gebruikt als ontvettingsmiddel. Al sinds de jaren ’90 beheerst WAVIN deze grondwaterverontreiniging. Grondwater werd opgepompt en bovengronds gereinigd. Maar het probleem werd hiermee niet definitief opgelost. Orvion heeft in …

Lees meer

Natuurlijke afbraak en nazorg

Wetenschappelijk onderzoek staat niet stil. Nog steeds worden elk jaar nieuwe bacteriesoorten ontdekt, zoals soorten betrokken bij afbraak van Benzalkonium chloriden (BAC, een reinigings- en desinfectiemiddel) en in juni 2017 een soort die benzeen afbreekt. Veel verontreinigingen zijn door bacteriën af te breken, ook in de bodem. Daarvoor moeten de …

Lees meer

Aanbesteding en uitvoering van saneringen

Op zoek naar de goedkoopste saneringsoplossing? Laat de natuur haar werk doen! Orvion ontwerpt saneringen op basis van natuurlijke afbraakprocessen. Alleen daar waar de natuur niet in staat is verontreiniging zelf af te breken, zetten we voedingstoffen en bacterieculturen in. Ons motto is: saneren met de hand op de knip. …

Lees meer

Onderzoek en saneringsplan

Bij de verkoop of herontwikkeling van een perceel of locatie, brengt het vermoeden van bodemverontreiniging verplichtingen met zich mee. Orvion brengt uw bodemverontreiniging in kaart en ontwerpt een saneringsaanpak. Zodat u niet alleen weet wat de omvang van de verontreiniging is, maar zodat u meer inzicht krijgt in de gevolgen. …

Lees meer