Grote modderkruiper aangetroffen in de Krimpenerwaard!

Een zeldzame vissoort, de grote modderkruiper, blijkt in de Krimpenerwaard voor te komen! Dat is de uitkomst van een samenwerkingsproject van het hoogheemraadschap, natuurorganisaties en bedrijven. Met gevoelige DNA technieken is het DNA van deze vissoort opgespoord. Op 23 plaatsen in de Krimpenerwaard zijn watermonsters genomen. In vier van deze …

Lees meer

Biologische behandeling bodemaswaswater

Orvion test in samenwerking met Tauw BV een belangrijke schakel in het realiseren van de Green Deal AEC-Bodemas: hoe moet het waswater dat gebruikt wordt bij het verouderen van bodemas uit een afvalverbrandingscentrale worden gezuiverd? Onze laboratoriumtest laat zien dat een significante afname van metalen en CZV haalbaar is. Verdere …

Lees meer

Job Done? Bodemsanerend Nederland heeft innovatie nodig!

Nederland loopt internationaal voorop op het gebied van bodemsaneren. Sinds Lekkerkerk zijn de meeste gevallen van bodemverontreiniging gesaneerd en is er veel ervaring met saneringstechnieken. “Job done” zou je denken. Maar niet helemaal. Wat rest zijn de complexe gevallen van bodemverontreiniging. Sites die complex zijn vanwege een cocktail aan stoffen, …

Lees meer

Zienswijze Raamsaneringsplan EMK terrein

11 februari 2016 is het raamsaneringsplan van het van het EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel gepubliceerd. De bewoners en bedrijven rondom het ernstig verontreinigde terrein maken zich zorgen over de sanering. Het college van B&W heeft aan de bewoners en belanghebbenden budget ter beschikking gesteld voor het inhuren van …

Lees meer

Biologische bronsanering in de Swammerdamstraat te Den Haag

On site kweken en infiltreren van VOCl afbrekende bacteriën. In de Swammerdamstraat in Den Haag is het grondwater verontreinigd met oplosmiddelen (gechloreerde ethenen). Dit is in het verleden veroorzaakt door een wasserij die vroeger in de Van Leeuwenhoekstraat stond. De locatie is biologisch gesaneerd met een bioreactor systeem. Een samenwerking …

Lees meer

Specifieke bacteriesoort gelinkt aan afbraak desinfectiemiddelen (BAC)

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een specifieke bacteriesoort (Pseudomonas sp. , strain BIOMIG1) mogelijk een sleutelrol speelt bij de afbraak van Benzalkonium chlorides (BAC’s) in diverse milieus. Benzalkonium chlorides behoren tot de groep van quaternaire ammoniumzouten. BAC’s worden gebruikt als reinigings- en desinfectiemiddel en behoren tot de groep van …

Lees meer

ORVIex-Cl geautomatiseerd on-site bioreactorsystem

Maak kennis met ORVIex-Cl, een on-site bioreactor systeem ontwikkeld in samenwerking met Logisticon Water Treatment. ORVIex-Cl is volledig gautomatiseerd, kweekt bacteriën op locatie en kan een debiet van maximaal 10 m3/uur biomassa- en koolstofbronhoudend water infiltreren. Bedoeld voor de sanering van gechloreerde ethenen. Door een slimme manier van verwarmen en …

Lees meer

Afbraak van pesticiden en geneesmiddelen

Orvion is gestart met testen van biologische afbraak van pesticiden en geneesmiddelen in bodem en water. Deze stoffen komen vaak in lage concentraties voor of zijn toxisch. Onze aanpak is gebaseerd op selectie van geschikte bacteriepopulaties, het maken van ORVIaugment biocultures met hoge concentraties biomassa en het doseren hiervan aan …

Lees meer

Meer ORVIdetect analyses beschikbaar

Onze lijst met ORVIdetect analyses is gegroeid. De ontwikkeling staat niet stil, en met onze nieuw ontwikkelde analyses kunt u uw bestaande sanering beter monitoren en op de afbraak van nieuwe verontreinigingen testen. We analyseren nu onder andere ook de bacteriestammen voor afbraak van gechloreerde ethanen en enzymen gerelateerd aan …

Lees meer

ISO 9001 en BRL-6002 certificering

Orvion is afgelopen zomer ISO 9001 gecertificeerd. Trots zijn we op het behalen van de BRL-6002 certificaten voor milieukundige begeleiding (processturing en verificatie) van in-situ saneringen. Wanneer u behoefte heeft aan milieukundige begeleiding, schroom dan niet om ons te contacteren.