Assaylijst

Algemeen
Detectie van Doel Link
Universeel bacteriën Brede kwantificatie van bacteriën
Universeel Archaea Brede kwantificatie van archaea
Biologische afbraak bodemverontreinigingen
Detectie van Doel Link
Acidimicrobium A6 Detectie van bacteriën betrokken bij PFAS afbraak Post
Dehalococcoides spp. Anaerobe afbraak van PCE, TCE, cisDCE en VC Post
Dehalobacter spp. Anaerobe afbraak van 1,1,1-TCA, 1,1-DCA chloroform en DCM Post
Dehalobacterium Anaerobe afbraak van DCM
Dehalogenimonas Anaerobe afbraak van 1,2,3-TCP, 1,2-DCP, 1,2-DCA, 1,1,2-TCA, 1,1,2,2-TeCA, PER, TRI, CIS en VC Artikel DHG
Geobacter lovleyi Anaerobe afbraak van TCE, puur product zoeker, is inclusief Pelobacter propionicus Artikel DHG
Trichloroethene reductive dehalogenase (tceA) specifieke omzetting van TCE naar DCE
vinyl chloride reductive dehalogenase (vcrA & bvcA) specifieke omzetting van Vinylchloride (VC) naar etheen
cfrA & dcrA (respectievelijk) Specifieke omzetting van 1,1,1-trichloorethaan (TCA) chloroform & 1,2-dichloorethaan (DCA)
cerA (uit Dehalogenimonas) Anaerobe afbraak van VC
alkene monooxygenase etnC Micro-aerofiele afbraak van CIS en VC naar CO2 en Cl
epoxyalkane coenzyme M transferase (etnE) Micro-aerofiele afbraak van CIS en VC naar CO2 en Cl
Benzene carboxylase (abcA) Benzeen; enige omschreven anaerobe afbraakroute; Post
Benzylsuccinate synthase - (bssA) Tolueen en Xylenen Post
Ethylbenzene dehydrogenase (ebdA) Ethylbenzeen
Benzoyl-CoA reductase (bcrC & bzdN) Generiek voor anaerobe afbraak van aromaten; intermediair Benzoyl-COA
2-naphthoyl-CoA reductase (ncrC) Naftaleen intemediair naphthoyl-CoA
bssA (benzylsuccinate synthase; Thauera) bacteriesoorten betrokken van tolueen en xyleenbij anaerobe afbraak
bamA, (oah), badI, bzdY Anaerobe afbraak van BTEX Post
Oxoacyl-CoA hydrolase (bamB) Anaerobe afbraak van BTEX Post
Dechloromonas aromatica RCB Bacteriesoort betrokken bij anaerobe afbraak van BTEX
mdpJ (tert-butyl alcoholhydroxylase) Aerobe TBA-afbraak
icmA (tert-butyl alcoholhydroxylase) Aerobe MTBE/ETBE-afbraak
Variovorax paradoxus (asfA) Bacteriesoort betrokken bij afbraak MTBE & ETBE
cytochrome P450 monooxygenase (ethB) Bacteriesoort betrokken bij afbraak MTBE & ETBE
Pseudomonas (oprL) bacteriesoort betrokken in biodegradatie Mecoprop (MCPP)
(R)-enantiomer-specific 2,4- dichlorophenoxypropionate dioxygenase (rDPA) specifiek voor eerste stap in MCPP afbraak
(S)-enantiomer-specific 2,4- dichlorophenoxypropionate dioxygenase (sDPA) specifiek voor eerste stap in MCPP afbraak
Alcanivorax borkumenis Afbraak minerale olie (C20-C40)
Rhodococcus erythropolis Afbraak minerale olie (C20-C40)
Particulate methane monooxygenase (pmoA) Koolstof
Methylomonas Methaanoxidatie
Sulfite reductase beta subunit (dsrB) sulfaatreductie
Smithella spp.
Stikstofomzettingen / waterzuiveringsinstallaties
Detectie van Doel Link
Nitrosomonas Nitrificatie; ammonium oxidatie; ammonium (NH4) naar nitriet (NO2); bredere analyse van deze bactersoort
Nitrosomonas (Is79A4 strain) Nitrificatie; ammonium oxidatie; ammonium (NH4) naar nitriet (NO2)
Nitrospira spp. Nitrificatie; nitriet oxidatie; nitriet (NO2) naar nitraat (NO3); bredere analyse van deze bactersoort
Nitrospira (defluvii & moscoviensis) Nitrificatie; nitriet oxidatie; nitriet (NO2) naar nitraat (NO3)
Nitrotoga spp. Nitrificatie; nitriet oxidatie; nitriet (NO2) naar nitraat (NO3)
candidatus Kuenenia sp. Anammox (anaerobe ammonium oxidatie); ammonium (NH4) + nitriet (NO2) naar stikstofgas (N2) Post
Waterpathogenen / fecale indicatoren / waterkwaliteit
Detectie van Doel Link
Escherichia coli Indicator voor fecale besmetting (E. coli; poepbacterie); verhoogd risico op aanwezigheid ziekteverwekkende soorten Artikel ViaWater
Bacteroides dorei Indicator voor fecale besmetting, specifieker voor humane bronnen (bv. riooloverstort/rioolwaterzuivering)
Campylobacter spp. Indicator voor fecale besmetting; verhoogd risico op aanwezigheid ziekteverwekkende soorten
Campylobacter jejuni Thermotolerante Campylobacter soort; ziekteverwekker
Campylobacter coli Thermotolerante Campylobacter soort; ziekteverwekker
Campylobacter lari Thermotolerante Campylobacter soort; ziekteverwekker
Campylobacter upsaliensis Thermotolerante Campylobacter soort; ziekteverwekker
Legionella spp. Geslachtsbrede analayse; verhoogd risico op aanwezigheid ziekteverwekkende soorten
Legionella pneumophila Ziekteverwekker (veteranenziekte); meest pathogene soort
Legionella pneumophila serotype 1 Ziekteverwekker (legionellose/veteranenziekte); meest pathogene subgroep
Salmonella spp. Watergerelateerde ziekteverwekker (diarrhea)
Leptospira spp. Potentiële ziekteverwekker (leptospirose / ziekte van Weil)
Helicobacter spp. Potentiële ziekteverwekker (gastritis)
Blauwalg toxinegen microcystine (mcyE/ndaF) Toxineproducerende blauwalgen/cyanobacteriën STOWA rapport
Mycobacterium (MWF) Voor monitoring metaalbewerkingsvloeistoffen en -proceswater; kan hypersensitivity pneumonitis (HP) veroorzaken
Enterococcus spp indicator voor fecale besmetting; verhoogd risico op aanwezigheid ziekteverwekkende soorten
Pseudonocardia dioxanivorans (dxmA) DXMO
Pseudonocardia dioxanivorans (dxmB) DXMO
Microthrix spp. indicator voor draadvorming in RWZI’s
Overige
Detectie van Doel Link
Gallionella sp Ijzeroxiderende bacteriesoort; FeII (Fe2+) naar FeIII (Fe3+) onder microaerofiele condities (lage O2)
eDNA Ecologie (kwalitatieve analyses)
Detectie van Doel Link
Cobitis taenia Kleine Modderkruiper
Misgurnus fossilis Grote Modderkruiper Artikel AD
Procambarus clarkii Rode Amerikaanse Rivierkreeft
Ondatra zibethicus Muskusrat
Aziatische Duizendknoop invasieve woekerplant